Bring får nytt logistikcenter på 15 000 kvadrat

Solceller sätts upp på taket för att skapa grön byggnad.

Tre verksamheter blir en. Det är planen när Bring idag inviger sitt nya logistikcenter i Mölnlycke, sydost om Göteborg. Den nya terminalen tas i bruk från och med idag och i den finns bland annat avdelningar för kyl- och fryslogistik, paket- och pallhämtning, hemleveranser och ett höglager.

Plats för 100 medarbetare

Cirka 100 medarbetare kommer att ha terminalen som sin arbetsplats och enligt Bring är placeringen i Mölnlycke "optimal för framtidens logistik". Med detta avses både lokal och nationell sådan.

Annons

Hela terminalen är på 15 000 kvadratmeter och 11 500 av dessa kommer att utgöras av produktionsyta, medan resterande 3 500 kvadrat har avsatts för kontorsyta. Byggnaden i sig är inte heller vilken som helst. Enligt Bring uppfyller den kraven för att kunna erhålla certifiering som en så kallad "green building".

- Den nya terminalen är en mycket viktig del för vår satsning i Norden och uppbyggnaden av vårt gemensamma nätverk i Bring. Terminalen uppfyller alla de krav vi ställer på hållbarhet och miljö, samtidigt som den ger oss en bättre effektivitet, säger Brings koncernchef Tone Wille i ett pressmeddelande.

Halverar CO2-förbrukningen

Bland annat ska den nya terminalen ha solceller på taket och laddstationer för elbilar på området. Totalt räknar Bring med att kunna minska sin totala energiförbrukning med 50 procent, alltså till hälften av den tidigare förbrukningen. Detta väntas innebära att företaget minskar sina koldioxidutsläpp med 52 ton årligen, vilket uppges vara ett steg i att nå ett ambitiöst hållbarhetsmål som företaget satt upp för sig själva tills år 2025.

- Genom att samla flera av våra verksamheter i Göteborg på en och samma plats kommer vi att stå för mindre miljöpåverkan och bättre kunna använda vår samlade kompetens för att leverera ännu bättre tjänster åt våra kunder, säger Tone Wille.

Annons