Butikskedja stänger 13 butiker och sitt huvudkontor

"Ett koncernövergripande åtgärdsprogram".

MQ Holding som äger butikskedjorna MQ och Joy meddelar idag att de kommer att stänga en fjärdedel av Joys butiksnät. Vilket betyder att 13 fysiska butiker kommer att läggas ned.

- Mot bakgrund av en svag utveckling introducerar MQ Holding ett koncernövergripande åtgärdsprogram för att stärka bolagets långsiktiga resultat och kostnadseffektivitet. Programmet beräknas förstärka resultatet med 50 miljoner svenska kronor under kommande bokföringsår, skriver koncernen.

Annons

"Utveckling av ny e-handelsplattform"

Företaget satsar nu på ökad lönsamhet och en ökad kundupplevelse, med hjälp av en bättre e-handel.

- MQ har under hösten påbörjat flertalet försäljningsfrämjande initiativ för ökad lönsamhet och konkurrenskraft, med fokus på sortimentserbjudande och ökad kundupplevelse bland annat med utveckling av ny e-handelsplattform, meddelar företaget.

"Stärka bolaget in i framtiden"

I samband med att olönsamma Joy-butiker stängs ned så avvecklar man även Joys huvudkontor och flyttar in det i MQ:s befintliga lokaler.

- Genom åtgärdsprogrammet uppnås en effektivare organisation och lägre kostnadsmassa för att stärka bolaget in i framtiden.

Även om man räknar med att spara in 50 miljoner kronor så ska omställningen samtidigt innebära engångskostnader på cirka 10 miljoner.

Annons