Byggmax köper konkurrent för 130 miljoner kronor

Byggvarujätten förvärvar det svenska byggvaruhuset Buildor.se och tillsammans ska man bli ännu bättre på e-handel.

Buildor.se lanserades 2013 och är ett svenskt byggvaruhus på nätet. Fokus har legat på den svenska marknaden och under de senaste 12 månaderna omsatte bolaget drygt 50 miljoner kronor, en ökning med mer än 150 procent jämfört med föregående år.

Nu köps man upp av Byggmax för 130 miljoner kronor, uppdelat på en initial köpeskilling om 70 miljoner kronor och tilläggsköpeskillingar baserade på framtida försäljning och vinst.

Annons

– Vi är imponerade av Buildors förmåga att öka försäljningen och sortimentsbredd, samtidigt som kostnaderna har varit under kontroll. Vi är övertygade om att Byggmax kan hjälpa Buildor att växa och bli lönsamma ännu snabbare. Vi tror även att Buildor kan hjälpa oss att bli ännu bättre på e-handel, säger Magnus Agervald, vd Byggmax Group.

Stora synergieffekter

Förvärvet slutförs i början av november och tillsammans med Byggmax får Buildor helt andra inköpsmuskler och möjligheten att sälja ett sortiment som man för närvarande inte har tillgång till.

– Vi kan dra nytta av Byggmax volymer och inköpskanaler. Detta kommer att vara en betydande vitamininjektion för Buildor, säger Jonatan Schwamberg, vd Buildor.

Annons