Byggmax minskar resultatet med 90 miljoner

Men omsättningen ökar med 130 miljoner.

2017 blev inget bra år för Byggmax-koncernen, åtminstone inte rent resultatmässigt. Det står klart när företaget nu redovisar sin årsrapport. Bland annat så har årets resultat minskat med 90 miljoner kronor, till 194,6 miljoner, jämfört med 2016. 

Totalt 12 nya butiker

Även rörelseresultatet minskade med 130 miljoner under året, till 119,9 miljoner kronor. Däremot ökade omsättningen under 2017 med lika mycket, alltså med 130 miljoner, till drygt 5,3 miljarder.

Annons
Annons

- Byggmax-gruppen fortsätter växa med både e-handel och nya butiker. Under året öppnades totalt 12 nya butiker och målet var 8-12 butiker. Av de 12 nya butikerna var nio Byggmax och tre Skånska Byggvaror. Vid årets slut hade Byggmax-gruppen totalt 147 butiker, varav 133 Byggmax-butiker. För Byggmax- segmentet ser vi fortsatt en potential att expandera med butiker i såväl Sverige, Norge och Finland, skriver koncernen i bokslutet.

"E-handeln fortsätter att vara viktig"

Samtidigt skriver bolaget att de som en följd av den ökade efterfrågan i e-handeln har utvidgat sortimentet till att nu erbjuda över 30 000 artiklar på den svenska hemsidan och runt 20 000 på de norska och de danska hemsidorna.

- Därmed kan vi erbjuda samma sortiment som väsentligt större byggvaruhandlare, men utan stora fasta kostnader och kapitalbindning, kommenterar företaget och tillägger:

- E-handeln fortsätter att vara en viktig del av verksamheten och här sker stora satsningar även under 2018.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!