CDON Group säljer Heppo till nätbutiken Footway

E-handelskoncernen CDON Group säljer verksamheten i dotterbolaget Heppo till Footway Group. Avyttringen sker genom en inkråmsaffär och innefattar merparten av Heppos tillgångar samt förpliktelser hänförliga till dessa. Övertagandet beräknas ske den 18 april.

CDON Group AB, Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännager idag att bolaget har ingått avtal om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Heppo AB till Footway Group AB. Heppo ingår i koncernens modesegment och omsatte totalt cirka 103 Miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka -20 Miljoner kronor under 2012.

– Heppo startades inom koncernen och har på kort tid etablerat sig som en av de större skobutikerna på Internet i Norden. I samband med koncernens strategiska översyn har emellertid bedömningen gjorts att Heppo står starkare och bättre rustat att möta framtiden tillsammans med en annan aktör. För CDON Group medför försäljningen ett tydligare fokus på koncernens större innehav vilket är i linje med gruppens strategi, säger Paul Fischbein, vd och koncernchef för CDON Group.

Annons

Paus i Europasatsning

Köpeskillingen beräknas till cirka 42 Miljoner kronor, varav hälften erhålles kontant vid övertagandet och resterande del erhålles vid fyra tillfällen mellan september 2013 och juni 2014. Resultateffekten av transaktionen bedöms uppgå till cirka -3 Miljoner kronor vilket kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet. Övertagandet är beräknat att ske den 18 april.

Heppos vars försäljning varit inriktad på skor, tillbehör och accessoarer startades inom CDON Group i augusti 2010. I dag driver Heppo de nordiska siterna heppo.se, heppo.no, heppo.dk och heppo.fi.

CDON gjorde även under 2012 ett försök att ta skobutiken ut i Europa. Först ut var Nederländerna men i början av 2013 valde man att ta en paus i den satsningen.

Källa: Press

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!