Danmark puttar ner Norge från E-handelstronen

Under årets första kvartal e-handlades det för 36,5 miljarder kronor i Norden och danskarna är nu det mest e-handlande folket.

PostNord har släppt sin rapport E-handel i Norden för årets första kvartal och handeln på nätet står sig fortsatt stark. Mellan januari och april i år ökade e-handeln med 7 procent jämfört med förra året och det ska under perioden ha e-handlats för cirka cirka 36,5 miljarder kronor i Norden.

En ökning med drygt 2,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period förra året. Intressant är också att det skett ett tronskifte och danskarna har nu gått om norrmännen som det mest e-handlande folket, 76 respektive 75 procent.

Annons

– Utvecklingen av e-handeln i Norden går fortsatt framåt. En avgörande del för att e-handeln ska fortsätta att utvecklas positivt är att leveranserna lever upp till konsumenternas krav. Vi ser att konsumenter i allt större utsträckning förväntar sig att få bestämma hur leveransen ska ske, säger Annemarie Gardshol, chef E-commerce på PostNord.

Mottagarmakt värderas högt

Något som diskuteras flitigt numera när det gäller e-handel är leveranser och enligt rapporten anser nästan hälften av alla nordbor att det är mycket viktigt att de själva får välja leveranssätt på sina varor.

I Danmark värderas mottagarmakt allra högst. Där tycker över en tredjedel av de som e-handlat att det är mycket viktigt att få välja hur en vara ska levereras. Lika många förväntar sig att den dyker upp inom tre dagar, precis som i Sverige.

I Norge förväntar sig en fjärdedel av konsumenterna samma leveranstid, och i Finland kan en tredjedel tänka sig att vänta på sin vara i upp till fem dagar. Samtidigt fortsätter den mobila handeln att öka.

I Sverige är andelen fortsatt högst, 17 procent, men utvecklingen visar en ökning av mobil handeln i nästan alla nordiska länder. Danskarna ökade sina e-handelsköp från mobilen med 5 procent till 15 procent i år och Norge är andelen 12 procent och sist kommer Finland med 8 procent.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!