Dustin fortsätter att växa bland företagskunderna

Sveriges största e-handel fortsätter att se en stabil tillväxt inom B2B trots en dämpad efterfrågan på IT-marknaden.

Dustin släppte idag sin rapport för det första kvartalet, 1 september 2015–30 november 2015, i det brutna räkenskapsåret 2015/2016. Under perioden ökade bolagets omsättning med 2,7 procent till 2 124 miljoner kronor.

Kvartalets resultat uppgick till 77 miljoner kronor, en rejäl ökning jämfört med 31 miljoner kronor under samma period föregående år.

Annons

I rapporten konstaterar man också att den organiska tillväxten inom företagssegmentet (B2B) uppgick till 3,1 procent under det första kvartalet.

– Tillväxten inom kundgruppen små och medelstora företag var stark och i linje med vårt långsiktiga finansiella mål. Inom kundgruppen stora företag och offentlig sektor har vi varit mer selektiva avseende nyförsäljning vilket påverkat tillväxten negativt, säger Dustins VD, Georgi Ganev.

Bakar in Finland i verksamheten

Dustin fortsätter samtidigt att upprepa mantrat att konsumentsegmentet (B2C) är ett komplement till huvudsegmentet B2B. Under kvartalet svarade segmentet för 7 procent av den totala försäljningen och omsättningen minskade med 6,2 procent jämfört med fjolåret.

– Strategin att fortsatt prioritera lönsamhet före volym är oförändrad och segmentsmarginalen ökade till 2,9 procent, säger Georgi Ganev.

Under kvartalet inleddes även det förberedande arbetet med att integrera den finska verksamheten.

– Genom att den centrala plattformen tillgängliggörs på den finska marknaden kan vi ytterligare stärka vår konkurrenskraft med ett utökat erbjudande via onlinekanalen, säger Georgi Ganev.

Annons