E-handeln främsta konkurrensen för småföretag

Ett hinder och en möjlighet.

Småföretagsbarometern ska vara Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som redovisar hur småföretagen uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om framtiden. Rapporten tas fram av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Småföretagen hade förra året höga förväntningar på tillväxt men enligt den nya undersökningen så utvecklades varken sysselsättning, omsättning, orderingång eller lönsamhet som de hade räknat med. Inbromsningen hos småföretagen sägs dock inte vara definitiv, då majoriteten fortfarande tror på fortsatt tillväxt och bättre lönsamhet.

Annons

Många företag sägs dock ha lagt expansionsplanerna på is.

- Den internationella oron med hot om handelshinder i kombination med svårigheterna att rekrytera har gjort att många företag lagt sina expansionsplaner på is, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

"E-handel förändrar förutsättningarna"

Enligt undersökningen så ska den den främsta konkurrensen komma ifrån nya försäljningskanaler, det vill säga e-handel. Konkurrerande e-handel ses alltså som ett tillväxthinder hos många företag, men digitaliseringen är förstås också en möjlighet.

- Det är tydligt att digitalisering och e-handel förändrar förutsättningarna för många småföretag. Men utvecklingen skapar också möjligheter. För många företag innebär den tekniska utvecklingen att kostnaderna sänks och verksamheterna kan bedrivas mer effektivt, säger Johan Kreicbergs.

Det största tillväxthindret ska dock inte vara digitaliseringen, utan att hitta rätt personal.

- Många företag vittnar både om svårigheterna att rekrytera och att kostnaderna för att anställa är för höga. Strukturreformer för att möta utvecklingen kommer vara helt nödvändiga, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Annons