E-handeln tar bort trösklar i världsekonomin

Företrädare för FN:s handelsorgan skriver i ett debattinlägg att e-handeln har brutit ner trösklar för en framgångsrik integration.

Att den globala handeln, inte minst på nätet, har ökat kraftigt de senaste åren har inte bara varit till nytta för de som säljer varor och de som i sin tur handlar dem.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), som är FN:s organ för handel och utveckling, uppskattar att ökade handelsmöjligheter har bidragit till att över en miljard människor har lyfts ur fattigdom under de senaste 20 åren. Men som så ofta annars i historien har rikedomarna som handeln fört med sig kanske framför allt hamnat hos stora företag i rika länder.

Annons

"Erbjuder nya och unika möjligheter"

Nu skriver två högt uppsatta i UNCTAD, Joakim Reiter och Torbjörn Fredriksson, i en debattartikel på Svenska Dagbladet att en mer jämlik fördelning kan vara på intåg, till stor del tack vare e-handeln.

- Den ökade digi­taliseringen erbjuder nya och helt unika möjligheter att bryta existerande marginalisering. E-handel har snabbt gjort såväl geografi som storlek mindre relevanta trösklar för framgångsrik integration i världsekonomin.

Debattörerna tar upp att sidor som Ebay gör det möjligt även för små företag att sälja utomlands och att Alibabas försäljning under de senaste fyra åren motsvarar värdet på hela Sveriges BNP.

Gav Jack Ma FN-uppdrag

För att stötta e-handelns möjligheter har UNCTAD lanserat ”eTrade for all” - ett initiativ som enligt debattartikeln “samlar en rad FN-organisationer samt Världs­handelsorganisationen och Världsbanken”. Dessutom har Alibabagrundaren Jack Ma fått i uppdrag uppdrag att “verka för entreprenör­skap och ungt företagande globalt”.

- Internets gränslöshet gör att existerande gränser för den fysiska handeln lättare kan överbryggas. Det gäller även handel inom länder. Ökad produktivitet och sysselsättning på landsbygden är en avgörande fråga för att bekämpa fattigdomen i världen.

Annons