E-handeln tar över – köpcentrum har slutat växa

E-handeln tog "en synnerligen stor andel" av sällanköpshandeln förra året.

Ända sedan HUI Research började mäta hur mycket landets köpcentrum säljer för i slutet av 80-talet så har sällanköpsvaruhandeln varit motorn, som bidragit till den fortsatta tillväxten och därmed också banat väg för många nya köpcentrumetableringar.

Men nu tycks trenden till slut - efter tre decennier - ha vänt. För första gången kan insititutet genom sina mätningar nämligen att köpcentrumbranschen uppvisar negativa tillväxttal. Om dagligvaror, restauranger och kommersiell service adderas, är den totala tillväxten dock positiv, men trots detta minskar intresset för att bygga ny handelsyta.

Annons

"En avgörande förändring"

Den senaste kartläggningen har institutet gjort i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) och den kallas "Swedish Shopping Centre Directory".

- Detaljhandelsåret 2017 kännetecknades av en avgörande förändring, nämligen att e-handeln tog en synnerligen stor andel av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln. För sällanköpsvaruhandeln i köpcentrum innebar detta en negativ tillväxt och att en tre decennier lång tillväxtsvit var till ända. Den totala tillväxten uppgick dock till 0,3 procent, vilket var strax under vår prognos om 1 procent, sammanfattar HUI rapporten i ett pressmeddelande.

"Väntar oss en lägre tillväxt"

Det enda som räddade tillväxten från ett minus, var alltså dagligvaruhandelns starka utveckling, som ökade med 4,3 procent. Samtidigt konstaterar HUI att handelsområden klarar sig bättre än köpcentrum, något som man dock tror kommer att ändras i takt med att näthandeln tar en allt större del av all handel.

- Köpcentrumen befinner sig mitt i detaljhandelns strukturomvandling medan handelsområdena än så länge påverkats i liten utsträckning. Branscher som är tongivande i handelsområden, exempelvis livsmedel, möbler och byggmaterial, växer dock kraftigt på nätet. Detta innebär att vi framöver förväntar oss en lägre tillväxt även i handelsområdena, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.

Kungens kurva i topp

Rapporten har även listat de tio omsättningsmässigt största svenska handelsplatserna och därigenom framkommer bland annat att Kungens Kurvas handelsområde, inklusive Heron City, är det enskilt största svenska handelsområdet med 7,6 miljarder kronor i omsättning år 2017.

Därefter kommer Barkabys handelsplats, med sex miljarder i årsomsättning och hack i häl Gekås i Ullared med en omsättning på 5,9 miljarder kronor under förra året. På nionde plats återfinns Mall of Scandianvia, som är det enda köpcentrum som tar sig in på tio i topp-listan. Enligt HUI så är det första gången som endast ett köpcentrum återfinns på listan. Mall of Scandianvia omsatte 4,3 miljarder kronor och entrade för första gången listan.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!