E-handeln väntas växa med 17 procent under 2017

Den fysiska handeln väntas endast växa med knappt 2 procent.

Att e-handeln växer är ingen nyhet. Förra året visade exempelvis Ehandelsindex att den svenska e-handeln växte med cirka 12 procent.

Nu visar siffror från SCB att årets tillväxt väntas bli något mer än förra årets, 17 procent. Detta samtidigt som den fysiska handeln endast väntas växa med knappt 2 procent.

Annons

Många påbörjar sina köp online

Samtidigt konstaterar SCB att det man kallar kanalförskjutningen, alltså kunder som går från att handla i butik till att handla på nätet, är större om man ser till var köpprocessen påbörjas än till var den avslutas.

- E-handeln växer så det knakar men kanalförskjutningen, fysiskt till digitalt, är mer påtaglig under konsumenternas köpresa än vad gäller var det faktiska köpet sker. I dagsläget utgör e-handelsförsäljningen 8 procent av den totala försäljningen medan andelen konsumenter som startar sin köpresa digitalt är mångdubbelt, skriver SCB i statistiksammanställningen.

Annons