E-handeln växer men ingen butiksdöd i sikte

Enligt en ny rapport kommer butikens roll att förändras när e-handel och fysisk handel smälter samman.

E-handeln växer stadigt - med 16 procent 2015 enligt våra siffror - och tar sakta men säkert allt fler procent av den totala detaljhandeln. En utveckling som troligtvis oroar en del butikshandlare.

Men, om man ska tro en ny rapport från handelsanställdas förbund är vi inte på väg mot en butiksdöd. Även om e-handeln helt klart kommer att fortsätta plocka andelar.

Annons

I rapporten analyseras tre scenarier för e-handelns tillväxt under de närmaste tio åren, och hur utvecklingen kommer att påverka de fysiska butikerna. En svag, en medel och en stark utveckling.

– Det mest troliga är medelscenariot där e-handeln växer med cirka 20 procent under den närmaste tioårsperioden. Men en sådan utveckling förutsätter bland annat att logistiken inom e-handel förbättras och benägenheten att vilja klämma och känna på varor minskar, säger ekonomie doktor Martin Rosenström, rapportförfattare och utredare på Handels.

Butiken blir en reklampelare

Medelutvecklingen baseras på att e-handeln fortsätter att växa i samma takt som de senaste åren men möjligheten finns att tempot skruvas upp ytterligare. Och vid en stark utveckling kan e-handeln utgöra mellan 27 och 32 procent av den totala detaljhandeln inom tio år.

I rapporten konstateras det också att den fysiska butikens roll kommer att förändras i framtiden och i större utsträckning kommer att vara ett skyltfönster, en reklampelare, en servicestation och ett uthämtningsställe.

– Butikens roll kommer förändras när e-handel och fysisk handel smälter samman. Fortsätter utvecklingen i den riktningen kommer vi nå en punkt när det inte längre är meningsfullt att tala om e-handel som en viss form av handel, säger Martin Rosenström.

Annons