E-handlarna rasar mot kemikalieskatten

"Ett tydligt hot mot branschen."

- Det är ett tydligt hot mot branschen.

- Det känns rätt hopplöst.

Annons
Annons

- Inga vinnare, bara förlorare.

- Regeringen missar målet.

Det är några av de svar som Ehandel.se fick när vi frågade till en rad olika e-handelsföretag inom elektronikbranschen vad de tyckte om den nya kemikalieskatten som införs den 1 juli i år. När vi läser e-handalarnas svar vågar vi dra slutsatsen att den här frågan är en riktigt het potatis bland många svenska e-handlare just nu.

Upp till 320 kronor dyrare

Men vad innebär egentligen Kemikalieskatten?

Syftet med skatten är att tvinga fram dem som tillverkar tekniska produkter att byta ut flamskyddsmedel, som anses vara giftigt och hälsoskadligt för människor och djur. Därför införs Kemikalieskatten på nya produkter såsom datorer, telefoner, TV-apparater samt vitvaror.

Dessa kommer att beskattas med 8 kronor mer per kilo varan väger, dock maximalt med 320 kronor extra per vara.

Gäller bara Sverige

Främst väntas skatten drabba svenska e-handlare inom elektronikbranschen, då det bara är just produkter som säljs inom Sverige som omfattas av skatten, medan de utländska konkurrenterna kan fortsätta att ta samma priser som tidigare.

Regeringens beslut att införa Kemikalieskatten i sommar har fått diverse branschorganisationer att gå samman och startat kampanjsidan kemikalieskatten.se för att sprida information om vad den kan komma att innebära för svenska företag.

Annons
Annons

De främsta argumenten emot skatten är att den tros leda till att svenska företag går i konkurs eller flyttar utomlands, att arbetstillfällen kommer att gå förlorade samt att skatten - trots det påstådda syftet - inte kommer att leda till en bättre miljö.

"Positiv påverkan uteblir helt" 

Dessa argument återkom flitigt bland de e-handlare vi kontaktade. Flera e-handlare menar exempelvis att påståendet att skatten ska förbättra miljön och minska gifterna i våra hem inte kommer att inträffa.

- Först och främst tycker vi förstås att miljöarbetet är otroligt viktigt och det är positivt att det tas på allvar. Vi anser däremot att regeringen missar målet de satt upp här. De vill minska förekomsten av farliga kemikalier i våra hem. Denna skatt bidrar inte till det. Om de verkligen menar allvar med en förändring så måste den göras på EU-nivå. Den här skatten kommer varken att påverka svenskars val av varor eller producenternas framtagande av produkter. Hela den postiva påverkan man säger sig vilja uppnå kommer helt att utebli, skriver Anton Nilsson, marknadschef på Webhallen.

"Kommer inte gynna miljön på något sätt" 

Karl Emil Nikka, presschef på Kjell& Company, beskriver skatten som “en skatt som inte har några vinnare utan bara förlorare”, är inne på samma spår.

- Den grundläggande idén är god, men skatten införs på ett ytterst kontraproduktivt vis. För det första kommer den inte att gynna miljön på något sätt. Varor som säljs i Sverige är en försvinnande liten andel av den totala elektronikproduktionen. Vi kommer inte att kunna påverka producenterna till att ställa om tillverkningsprocessen (och vi är för små för att få produkter specifikt tillverkade för oss). Resultatet är alltså enbart ett högre pris i Sverige, skriver han till Ehandel.se.

"Handeln kommer att flytta från Sverige"

Och flera e-handlare oroar sig för att det nu ska bli svårare att konkurrera om kunderna, som de befarar kommer vända sig utomlands.

-  Enligt skatteverkets experter så är det väldigt dyrt och krångligt att handla från ett annat land och deras prognos är att endast någon ynka procent skulle överväga att handla från utlandet. Men om man läser e-barometern så är verkligheten idag att omkring 25 prcent redan handlat från utlandet och det är både enkelt och kostar inget extra i frakt som konsument, skriver Erik Wickman, VD på Inet.

Han fortsatter:

- Att handla från en norsk, dansk eller tysk aktör är inget konstigt och hemsidan är ofta på svenska och supporten pratar svenska. Lätt därtill att de kan sälja produkterna utan skatten - som ibland kan vara så mycket som 20-30 procent av produktvärdet. Det kommer att sätta konkurrensen ur spel. Handeln kommer flytta från Sverige till utlandet, arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade i Sverige och vi Svenska företag kommer få väldigt svårt att kunna konkurrera med tanke på de redan hårt pressade marginalerna i branschen.

"Mindre fördelaktigt att driva e-handel"

Karl Emil Nikka på Kjell&Company menar att det är olyckligt att elektronikbranschen på nätet, som redan är hårt pressad, drabbas av ännu fler avgifter.

- E-handeln för elektronik har redan tunna marginaler, så införandet av kemikalieskatten kommer obönhörligen drabba slutkonsumenten i form av högre priser. Branschen är redan hårt prispressad och det blir allt mindre fördelaktigt att driva e-handelsverksamhet från Sverige. Detta gäller inte minst produkter som innehåller lagringsmedier. Som svensk e-handlare kommer du både behöva betala kemikalieskatten och Copyswede-avgiften, skriver han.

På norska Komplett, vars svenska avdelning kommer att påverkas av skatten, tror man inte att just det egna företaget kommer påverkas så mycket av skattens införande. Däremot ser man en uppenbar risk för branschen som helhet.

- Det är ett tydligt hot mot branschen och branschen står för 21 procent av Sveriges e-handel, enligt Postnords senaste e-barometer. Så självklart finns det en reell risk att fler vänder sig utomlands. Det i sin tur ökar konkurrensen, pressar priserna och kommer göra det tufft för framförallt mindre aktörer att få lönsamhet, skriver Komplett via sin kommunikationsdirektör Ingebjørg Tollnes.

"Känns rätt hopplöst" 

Även på Inet befarar man ökad konkurrens.

- Vi kommer se fler utländska aktörer satsa på svenska marknaden och vissa svenska aktörer kommer gå i konkurs eller flytta verksamheten utomlands. Extremt svårt att konkurrera på dom produktområdena skatten berör, det känns rätt hopplöst, avslutar Erik Wickman.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!