EU vill lyfta E-handeln med bättre leveranser

Gränsöverskridande leveranser ses som en av de största flaskhalsarna när det gäller e-handeln mellan länder inom EU. Både e-handlare och konsumenter anser att det finns få prisvärda alternativ och oroar sig för leveransen. Därför har EU-kommissionen nu inlett ett omfattande arbete kring gränsöverskridande paketleveranser.

För många e-handlare lockar det att börja sälja även utanför landets gränser. Men både e-handlare och konsumenter säger att de inte känner sig helt bekväma med alternativen som finns tillgängliga idag.

Studier visar att endast 9 procent av konsumenterna inom EU köper varor på nätet från andra länder. 57 procent av e-handlarna anser att gränsöverskridande leveranser är ett hinder för näthandeln, samtidigt som 47 procent av konsumenterna oroar sig för leveransen vid gränsöverskridande transaktioner.

Annons

Effektiva leveranser, och möjligheter att returnera varor, är en förutsättning för att e-handeln ska kunna fortsätta att växa, och även för att ge konsumenterna valmöjligheter. Därför har EU-kommissionen nu inlett ett samråd kring en grönbok (början av ett lagstiftningsförfarande) om paketutkörning, där man särskilt kommer att behandla gränsöverskridande frågor och e-handelns behov.

– Det här samrådet kring grönboken kommer att hjälpa oss ta fram rätt åtgärder för att förbättra paketutkörningen på den inre marknaden. Ett flexibelt och effektivt utkörningssystem för hela EU, anpassat till konsumenternas förväntningar och e-handelns specifika behov kan direkt bidra till e-handelns enorma potential att bidra till tillväxt och sysselsättning, säger Michel Barnier, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

E-handeln ett snabbväxande område

Med grönboken vill kommissionen samla uppgifter om det rådande läget på leveransmarknaden för varor som köps på nätet. Man har också identifierat tre prioriterade områden som ska hjälpa till att lösa de problem som konsumenter och e-handlare ställs inför.

Bekvämare och mer kundanpassade leveranstjänster för konsumenter och småföretag inom EU, kostnadseffektivare leveranslösningar och bättre priser för konsumenter och småföretag, samt bättre samarbete mellan operatörer som sysslar med leveranser och mellan operatörer och e-handlare.

– E-handel är ett otroligt snabbväxande område, och kräver särskild uppmärksamhet just nu eftersom alla är ute efter tillväxt och skapande av arbetstillfällen i en tid av ekonomisk kris. Vi tror att det finns en enorm potential för ytterligare tillväxt. Det visar både våra egna och andras studier, säger EU-kommissionens tjänsteman Werner Stengg.

Källa: Press, Post & Parcel

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!