En femtedel av Byggmax försäljning sker nu på nätet

Satsningar på nätet och företagsförvärv gjorde att byggvarukedjans e-handel ökade med nästan 80 procent under förra årets sista tre månader.

Byggmax har under morgonen släppt sin bokslutskommuniké för 2015 och man kan rapportera en stark avslutning på året. Totalt ökade försäljningen med 20,7 procent till 839 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2015 och byggvarukedjan kan under perioden redovisa ett resultat efter skatt på 26,3 miljoner kronor.

I resultatet ingår kostnader för förvärv och under det fjärde kvartalet meddelade Byggmax två nya uppköp, Buildor AB och Skånska Byggvaror. Köpet av Buildor genomfördes under kvartalet medan köpet av Skånska Byggvaror slutfördes i början av 2016.

Annons

– Omkostnaderna ökade under kvartalet, främst som en följd av att antalet butiker har ökat under året och de satsningar som Byggmax gör inom näthandel och försäljning av tjänster. Omkostnaderna ökade även som en följd av kostnader för förvärven av Buildor och Skånska Byggvaror, säger Byggmax VD, Magnus Agervald.

Byggmax 2.0 levererar

Om man inkluderar Buildor och Skånska byggvaror i Byggmaxgruppens försäljning över nätet för det fjärde kvartalet skulle andelen nätförsäljning uppgå till 20 procent. Samtidigt konstaterar man att försäljningen via e-handel ökade med 77 procent under perioden jämfört med föregående år.

Byggmax påpekar också att försäljningen i de 38 butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0, vilket framför allt innebär butiker med ett rejält utökat sortiment, bidrog positivt. Planen är nu att samtliga butiker ska ha gjorts om till det nya konceptet senast i maj 2016.

 

Annons