Fysisk handel slutar växa – näthandeln går mot 75%

Fysisk handel avstannar 2025, medan e-handeln fortsätter att öka, enligt en ny rapport.

E-handeln breder ut sig allt mer under de närmaste åren och på sikt kan hela 60-75 procent av all svensk detaljhandel ske online. Den slutsatsen drar Handelns ekonomiska råd, i den nya rapporten Handelns betydelse då, nu och i framtiden, som släpptes under morgonen.

“Förutspår en kamp om marknadsandelar”

Efter att ha analyserat den svenska handeln och bland annat kommit fram till att allt fler företag satsar på att etablera sig inom e-handeln - och gärna med egna märkesvaror - drar rapportförfattarna flera slutsatser.

Annons

- För det första förutspår vi en kamp om marknadsandelar mellan fysisk handel och e-handel, där ingen kommer att vinna helt. För det andra utskiljer vi fem olika marknadsnischer som vi tror har framtiden för sig och uppskattar deras olika marknadsandelar. Vi använder Porters basstrategier för att analysera omni-channel retailing och diskuterar det duala värdeskapandet i fysisk och digital handel. För det tredje identifierar vi framväxten av ett svenskt så kallat ”re-techkluster”, det vill säga den del av företagstjänstebranschen som tillhandahåller kvalificerade produkter och tjänster till detalj- och partihandeln, skriver de i rapporten.

Traditionell handel slutar växa

I rapporten konstateras också att e-handelns utveckling lett till att det blivit lättare för tillverkarna att konkurrera med handeln. Och inget verkar tyda på att e-handeln kommer att minska. Istället drar rapporten slutsatsen att traditionell handel i Sverige kommer att sluta växa “i absoluta tal” någon gång mellan 2020 och 2025. Under samma period bedöms e-handeln ha tagit över en femtedel av all detaljhandel.

“Stor osäkerhet”

Och på sikt kommer den nätbaserade detaljhandeln alltså att stå för betydligt mer än så.

- E-handelns betydelse växer och har under en längre tid uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 20 procent, mot fyra procent för detaljhandeln i stort. Framskrivningar om e-handelns framtida utveckling är behäftade med stor osäkerhet. Vi väljer att inte förlänga de nuvarande trenderna utan gör antaganden om att vissa delar av handeln kommer att förbli endast fysisk, så som lyx- och lågprisvaror samt impulsköp. Det kommer att bli en kamp om marknadsandelar mellan fysisk handel och e-handel, men vi tror inte att någondera sidan kommer att vinna helt. Den avgörande kampen kommer troligen att stå mellan köpcentrum och e-handel. Vi uppskattar att mellan 60 och 75 procent av detaljhandeln på sikt blir e-handel.

Bättre möjligheter till hemleverans krävs

Men rapportförfattarna tror också att en sådan stark ökning av e-handeln kräver förbättrad logistik, i synnerhet vad gäller större produkter som måste levereras hem till kunderna.

- Tillsammans med bygg- och vitvaror och möbelhandel och vissa andra kategorier, exempelvis blommor och växter, uppskattar vi att cirka 60 procent av värdet i detaljhandeln skulle kräva ett distributionsnät som sträcker sig ända fram till konsumentens bostadsadress för att e-handel ska vara ett fullgott alternativ.

LÄS ÄVEN: Ny Prognos: 10 procent av handeln kan ske från utlandet år 2025

Annons
Annons