H&M:s 2017: ”En besvikelse” – går all in på e-handel

En ny digital marknadsplats ska lanseras i Sverige.

2017 har inte varit något lätt år för H&M. Även om försäljningen ökade med fyra procent, till drygt 231,7 miljarder kronor, så stötte koncernen under förra året på motgång efter motgång. Det märks inte minst på att koncernens resultat efter skatt minskar från 18 639 till 16 184 miljoner kronor, jämfört med under 2016.

"Modebranschen förändras snabbt"

Och när vd Karl-Johan Persson själv kommenterar bokslutet är han tydlig med att det är den ökade e-handeln som utgör företagets största utmaning.

Annons

- Modebranschen förändras snabbt. Digitaliseringen gör att behovet av att utvecklas och hela tiden tänka nytt ökar i en allt snabbare takt. Det här skapar många utmaningar men vi är väl rustade att anpassa oss till de nya förutsättningarna och samtidigt ta tillvara på de nya möjligheterna som uppstår, säger han i ett pressmeddelande. 

"Måste ses i större sammanhang"

Han menar att en av de stora möjligheterna för H&M:s del ligger i klädmarknadens storlek, och företagets globala position, men tillägger att den svaga tillväxten under 2017 hamnade på en betydligt lägre nivå än företaget hade räknat med.

- Även om vår försäljningstillväxt var en besvikelse, måste den ses i ett större sammanhang och hela den omvandling som branschen går igenom. Trots den svaga försäljningsutvecklingen finns det flera saker som är positiva. Vi ser dock att det finns en del som vi behöver förbättra och vi måste därför accelerera vårt förändringsarbete ännu mer, fortsätter Karl-Johan Persson.

Nya butiker minskar i antal

Den digitala förändringen märks även på antalet fysiska butiker inom koncernen respektive på hur många nya e-handelsmarknader som tillkommit under 2017. Totalt öppnades 479 nya butiker under året, vilket kan jämföras med 497 nya året innan. Samtidigt stängdes 91 butiker under 2017, vilket var 21 fler än 2016, då 70 butiker stängdes.

Samtidigt har företaget under förra året öppnat e-handel på åtta nya marknader, vilket innebär att de nu har nätfösäljning på totalt 43 marknader.

Samtidigt innebär det svaga resultatet under förra året att kedjan nu lägger om strategin. Under 2018 kommer "endast" 390 nya butiker att öppnas - samtidigt som 170 fysiska butiker ska stängas. Nettotillskottet på 220 fysiska butiker under 2018 blir alltså betydligt lägre än tidigare år.

Scan and buy, AI och 3D på gång

Han presenterar därefter tre fokusområden. Kortfattat kan de sammanfattas som att företaget nu kommer att jobba med att förbättra kunderbjudandet, investera i digital utveckling samt driva på för tillväxt både i fysiska butiker och på nätet.

I detta ingår bland annat en stor omnikanal-satsning inom vilken de fysiska butikerna ska integreras med de digitala. Således ska även click and collect, onlinereturer i butik samt något man kallar “scan and buy” införas i de fysiska butikerna. Dessutom kommer företaget investera i “avancerad dataanalys och AI” samt i RFID och 3D. 

Annons

Nionde varumärke lanseras i Sverige

Därtill tillkännager H&M nu att de kommer att lansera ett nionde varumärke, som komplement till sina åtta befintliga. Detta kommer att heta Afound och uppges bli en marknadsplats för rabatterade varor inom mode och livsstil.

Lanseringen kommer att ske under 2018 - både online och genom en fysisk butik. Den första fysiska butiken kommer att ligga på Drottninggatan i Stockholm och även den digitala marknadsplatsen ska i första hand lanseras i Sverige.

"Misstag drog ner tempot"

Samtidigt spår koncernen att branschens förändring mot det digitala kommer att fortsätta under 2018 och uppger att man kommer att berätta mer om hur H&M-gruppens “fortsatta tillväxtresa” kommer att se ut på kapitalmarknadsdagen den 14 februari. 

Klart är i alla fall att 2017 nu definitivt läggs till handlingarna.

- Sammantaget var 2017 ett år då vi tog flera kliv framåt och lade en starkare grund för framtiden, men där vi också gjorde misstag som drog ner tempot, sammanfattar Karl-Johan Persson året som gått.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!