Hälften av E-handeln sker från mobila enheter 2018

År 2018 kommer mobila enheter stå för nästan hälften av den totala e-handeln i Europa med en försäljning runt 142 miljarder euro. Det enligt en ny undersökning som samtidigt visar att en stor del av försäljningen kommer ske i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Enligt en ny rapport från Forrester kommer smartphones och surfplattor att stå för drygt 20 procent, totalt 43 miljarder euro, av e-handeln i Europa under 2014. En siffra som kommer att stiga till 142 miljarder år 2018, något som motsvarar en årligt tillväxttakt på 41 procent under de kommande fem åren.

Totalt kommer mobila enheter stå för närmare hälften av den totala e-handeln i Europa år 2018. Surfplattor kommer att ta en allt större del av kakan med en årlig tillväxt på 46 procent under perioden, och stå för 113,3 miljarder euro. Att jämföra med en tillväxttakt på 27 procent för smartphones som kommer att stå för 28,2 miljarder dollar.

Annons

E-handeln över gränserna växer

Vissa länder kommer dock att vara klart bättre på m-handel. Forrester förutspår nämligen att Storbritannien, Frankrike och Tyskland kommer fortsätta att stå för 80 procent av m-handeln inom EU-7, där nationerna Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien ingår.

Studien konstaterar samtidigt att européerna kommer att handla allt mer över gränserna. Nästan en fjärdedel inom EU har redan köpt från sajter utanför sitt eget hemland under de senaste tre månaderna, en siffra som väntas bli rejält mycket högre år 2018.

Gränsöverskridande kunder må inte vara i majoritet ännu, men de är likväl en viktig målgrupp enligt Forrester. Det eftersom de i hög grad är vana teknikanvändare och spenderar betydligt mer än de som inte köper internationellt. Konsumenter på mindre utvecklade e-handelsmarknader, som Spanien och Italien, är också de som är mest benägna att handla utanför sina egna landsgränser.

 

Källa: Internet Retailing

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!