IKEA slår nya rekord, både i varuhusen och på webben

Möbeljättens försäljningssiffror visar stark tillväxt i både Sverige och globalt. Samtidigt ökar trafiken på nätet.

IKEA-gruppens årsrapport för det brutna räkenskapsåret 2015/2016 dröjer till december men redan nu offentliggör möbeljätten delar av sina besöks- och försäljningssiffror. Och de svenska varuhusen säljer som aldrig förr.

Under verksamhetsåret, som slutade den 31 augusti, ökade omsättningen med 9,4 procent till 16,3 miljarder kronor. Att jämföra med förra årets 14,9 miljarder kronor.

Annons

Onlinebesökarna blir allt fler

Totalt lockade varuhusen 38,1 miljoner besökare under verksamhetsåret medan IKEA.se ökade andelen besök från 77,8 miljoner till 85,7 miljoner. Och onlinesatsningarna fortsätter.

I juni invigdes landets första IKEA Service och pick-up, ett nytt format som ryms på en tjugondel av ett traditionellt varuhus och binder ihop varuhusen med den växande e-handeln.

– Vi har sammantaget en positiv utvecklingskurva över antal besök. Sen om kunden besöker IKEA i ett specifikt varuhus eller online är inte det mest relevanta. Det viktiga är att kunderna oavsett vart de väljer att besöka oss, får en positiv upplevelse, säger Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige.

Kina den snabbast växande marknaden

Även för koncernen som helhet var verksamhetsåret positivt. Omsättningen landade på 34,2 miljarder euro, cirka 326,8 miljarder kronor. En försäljningsökning med 7,1 procent och justerat för valutaeffekter blev ökningen 7,9 procent.

Kina, där IKEA så sakta börjat rulla ut sitt nya omnikanalkoncept, är fortfarande en av de snabbast växande marknaderna tillsammans med Australien, Kanada och Polen. Tyskland, tätt följt av USA, är fortsatt den största marknaden och under de kommande åren öppnas de första varuhusen i Indien och Serbien.

– Kunderna kommer fortsatt att inspireras och mötas av ett spännande sortiment i såväl existerande och nya varuhus, som i våra digitala kanaler, säger Peter Agnefjäll, VD och koncernchef för IKEA-koncernen.

IKEA-koncernens årsrapport, som ger en fullständig redovisning av resultatet för verksamhetsåret, offentliggörs i december.

Annons
Annons