Indiens E-handel beräknas växa med 50 procent

De senaste fem åren har Indiens näthandel växt med i genomsnitt 34 procent per år, och 2014 omsatte e-handeln över 16 miljarder dollar. De närmaste fem åren väntas tillväxten bli ännu högre, då den beräknas landa på uppemot 50 procent.

Enligt en rapport från PwC uppskattar man att tillväxten per år kommer att ligga någonstans mellan 40-50 procent de kommande fem åren i Indien. Resesegmentet står för en stor del av omsättningen men penetrationen där är redan relativt hög, så de kommande år kommer man se en betydligt större del av ökningen komma från traditionell e-handel.

Indien har över 155 000 postkontor

En ganska hisnande siffra, som såklart får ställas i proportion till befolkningen. Det intressanta här är att nästan 90 procent av kontoren ligger utanför storstäderna, vilket borgar för bra logistisk täckning i hela landet. Lite som Sverige helt enkelt, men större.

Annons
Annons

Tillväxten beror på flera faktorer

Dels den ökade tillgången till bredband för befolkningen som just nu ökar med cirka 20 procent per år. Man ser även en stor utbyggnad av 3G-nätet och att smartphones lämpade för e-handel ökar ihop med nättillgången. Andra viktiga faktorer är den ökande medelklassen och levnadsstandarden ihop med det relativt dåliga utbudet i traditionell detaljhandel förutom i storstäderna.

Senaste fem åren växte man 34%

Detta enligt PwC:s rapport som även förutspår den kommande tillväxten om 50 procent. Man räknar med att den indiska e-handeln omsatte 16,4 miljarder dollar under 2014 och att man under innevarande år ska nå 22 miljarder.

 

Källa: PwC (PDF)Wikipedia

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!