Influencer marketing – så undviker du fallgroparna

Svensk Digital Handel om hur du undviker att hamna i trubbel.

Nyligen kunde vi läsa om att Alexandra Nilsson (Kissie) fälldes av Patent- och marknadsdomstolen för otillbörlig marknadsföring. Domstolen ansåg att det inte var tillräckligt tydligt i inläggen att det var fråga om reklam och marknadsföringen förbjöds därför vid vite om 100 000 kronor.

LÄS ÄVEN: KO överklagar Kissie-domen

Annons

Influencers blir en allt vanligare marknadsföringskanal för företag att använda sig av, eftersom det är ett effektivt sätt att nå ut till influencerns läsarkrets med företagets produkter eller tjänster. Men det är viktigt att komma ihåg att marknadsföring via influencers också regleras av marknadsföringslagen. Här måste det vara tydligt för genomsnittskonsumenten att det är fråga om reklam och inte influencerns egna åsikter.

Vi sammanfattar vilka krav du som företag bör ställa på dina influencers för att inte bryta mot marknadsföringslagen.

1. Inlägget ska vara LÄTT att identifiera som reklam

Märk inlägget med ”annons”, ”reklam”, ”i samarbete med” eller ”sponsrat inlägg”, gärna i fet eller kursiv stil eller i VERSALER. Märkningen måste alltid komma i inledningen av inlägget, det går alltså inte att märka inlägget som reklam i slutet, till exempel i löptext eller som hashtags.

2. Hänvisa till ert företag

Det är inte tillräckligt att bara märka inlägget som reklam utan det måste också vara tydligt vilket företag som står bakom reklamen.

3. Byt typsnitt, ändra färg eller testa FET eller kursiv stil

Om inlägget skiljer sig från övrigt innehåll blir det ännu tydligare för genomsnittskonsumenten att det är fråga om reklam. Jobba därför med marknadsföringens layout för att få den att sticka ut från övrigt innehåll.

Beroende på målgruppen du riktar dig till kan det behöva framgå ännu tydligare att det är fråga om reklam (till exempel om yngre personer följer influencern du använder dig av). Ta gärna hjälp av en jurist om du är osäker på vad som gäller.

Annons