Jobben som försvinner när e-handeln tar över

Färsk rapport om framtidens handel.

Myndigheten för yrkeshögskolan har analyserat digitaliseringens effekt på handeln. Butikernas utseende och personalens arbetsuppgifter är det som kommer att ändras mest, enligt rapporten.

- Inom handeln har man traditionellt kunnat jobba sig upp, men den allt mer komplexa verklighet som handlarna har att förhålla sig till gör att det idag krävs alltmer specialiserade kompetenser för att avancera, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund, i ett pressmeddelande.

Annons

Linda Wiklund menar att branschen kommer att behöva helt andra kompetenser, bland annat dataanalytiker och webbutvecklare, då digitaliseringen går in i ett nytt skede. Man räknar med att Artificiell intelligens (AI) kommer att ta över standardiserade arbetsuppgifter och att personalens sakkunskap kommer att omfatta sälj, kundmöte, konsultation och dataanalys.

Nya och gamla yrkesroller

Yrkesroller inom lönehantering, redovisning, sälj, inköp och upphandling kommer att vara fortsatt efterfrågade. De yrken som påverkas mest av digitaliseringen är inom bank- och finans.

- Bank- och finansbranschen påverkas till stor del av digitaliseringen. Detta får till följd att fler och fler kontor stängs och personal har fått gå, står det i rapporten.

Även jobb inom marknadsföring kommer att minska då AI spås ta över de arbetsuppgifterna allt mer.

Gränserna för handeln suddas ut

Fysiska butiker förutses vara på nedgång. Amazons intåg på den svenska marknaden kommer dessutom att sätta ytterligare press på utvecklingen för de fysiska butikerna. 

- För att möta den digitala konkurrensen måste den fysiska butiken gå från att vara en plats kunden måste besöka till att bli en plats kunden vill besöka. Det måste finnas ett mervärde att besöka butiken, säger Linda Wiklund.

Koncept såsom inspirationsbutiker, pop-up butiker och showrooms suddar redan nu ut gränserna mellan fysiska butiker och den digitala handeln.

- Den fysiska butiken blir mer digital och e-handeln nyttjar till exempel pop-up-butiker för att få till det fysiska mötet med kunden, står det i rapporten.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!