Jula köper tågterminal – ska utveckla logistiken

"Detta är en storsatsning".

Jula, som ju på sistone återvänt till e-handelsvärlden, har gjort en rejäl logistiksatsning och helt sonika köpt en hel tågterminal.

- Detta är en stor satsning och ett helt nytt spännande affärsområde för Julakoncernen, säger Karl-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Annons

Ställer om från lastbil till tåg

Stället det handlar om är tågterminalen i Falköping, även kallad "Dryport Skaraborg". I och med detta säger företaget att de nu ska lägga om sin logistik från lastbil till containerfrakt med tåg. Det innebär också att produkterna numera fraktas tågledes från Göteborgs hamn till centrallagret i Skara, vilket företaget menar även är en stor vinst för miljön.

- När förändringen genomfördes minskade det totala koldioxidutsläppet med 750 000 kg. Med alla olika delar på plats är den slutliga reduceringen av CO2-utsläpp hela 96 procent. Det har möjliggjorts genom tågpendeln + biodiesel + långa fordon. Jula har sedan valt att miljökompensera upp till 100 procent, skriver företaget.

Ikea, Mio och Swedish Match med på tåget

Bakgrunden är att Jula tillsammans med Schenker redan 2013 etablerade en järnvägspendel för containerfrakt mellan just Falköping/Skaraborg och Göteborgs hamn. Verksamheten ska sedan dess ha utökats kraftigt och idag används pendeln även av andra företag såsom Ikea, Mio och Swedish Match.

Nu har Jula alltså tagit det hela ett steg längre och själva köpt den befintliga kombiterminalen ”Dryport Skaraborg”, vilket även innebär att Jula tar över alla avtal som är kopplade till terminalen. Planen är nu att företaget tillsammans med Falköpings kommun ska fortsätta att utveckla det område som heter Skaraborg Logistic Center. År 2025 hoppas man att konceptet ska vara ett väletablerat varumärke.

- Jula kommer att fortsätta utveckla den befintliga containerpendeln mellan Göteborgs Hamn och kombiterminalen "Dryport Skaraborg", samt arbeta aktivt för att attrahera ny trafik och nya verksamheter. Jula kommer även att arbeta för att etablera logistikanknuten verksamhet på mark som ägs av Falköpings kommun, i den till terminalen anknutna logistikparken, säger Julas logistikchef Lennart Karlsson.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!