Kaos i luften kan försvåra för drönarleveranserna

Antalet incidenter med drönare vid landets flygplatser ökade lavinartat under förra året, något som skulle kunna försvåra för framtida drönarleveranser.

Det är inte bara e-handlare och distributörer som drömmer våta drömmar om drönare. Antalet privatpersoner som använder de obemannade farkoster av olika anledningar har ökat rejält på senare år.

När drönare används kommersiellt krävs tillstånd från Transportstyrelsen men som privatperson är det tillåtet att flyga utan större restriktioner om man håller sig borta från förbudszoner, vet vilka fotoregler som gäller och håller sig inom ett visst avstånd från drönaren.

Annons

Trots det ökade antalet allvarliga incidenter med drönare lavinartat under förra året. Enligt SVT.se har det här bland annat lett till att svenska flygplatser vid ett flertal tillfällen stängts av och flygtrafiken stoppats, eftersom det funnits drönare i luftrummet.

– Det värsta som kan inträffa är en kollision mellan luftfartyg och drönare. Som tur är har vi inte hamnat där ännu, säger Anders Carlsson, operativ chef vid flygtrafikledningen på Bromma till SVT.

Nytt gemensamt regelverk

Enligt statistik från Transportstyrelsen inträffade det under förra året 35 händelser kopplade till otillåten flygning intill Bromma, Arlanda och flygplatserna i Säve och Norrköping. Att jämföra med tre stycken under 2013 i hela Sverige.

I ett stort antal länder undersöks nu möjligheterna med paketleveranser med drönare och det pågår för närvarande ett antal projekt i Europa som syftar till att ta fram ett gemensamt regelverk för hur drönare skulle kunna användas.

Ett nytt regelverk skulle kunna vara klart om ungefär fem år men det är många frågor, allt från integritetsproblematik till kollisionsrisk, som måste lösas. Och när antalet incidenter har ökat så pass kraftigt som de har gjort bara under det senaste året, kan man ju tänka sig att det inte direkt kommer att underlätta för framtida drönarleveranser.

Annons