Kinnevik cashar in och säljer sin ryska Blocket-kopia

Det svenska investmentbolaget säljer hela sitt innehav i den ryska annonssajten Avito. Affären är värd 846 miljoner dollar, cirka 7 miljarder kronor.

Kinnevik säljer sitt 31-procentiga innehav i den ryska onlineplattformen Avito till sin medinvesterare Naspers för en köpeskilling om 846 miljoner dollar. Kinnevik grundade Avito 2007 tillsammans med Vostok Nafta, Filip Engelbert och Jonas Nordlander och beskrivs som en rysk motsvarighet till Blocket och är idag landets största sajt för radannonser.

– Vi är stolta över att ha byggt upp Avito till ett unikt och mycket värdefullt bolag under ett flertal års nära samarbete med Filip och Jonas, säger Kinneviks vd Lorenzo Grabau och fortsätter:

Annons

– Med en avkastning överstigande 16 gånger vår totala investering skapar transaktionen också betydande värde för Kinneviks aktieägare.

Transaktionen är villkorad av relevanta godkännanden från konkurrensmyndigheter och den sydafrikanska centralbanken, men Kinnevik ser inga större hinder för affären som ger investmentbolaget en nettovinst på 6649 miljoner kronor.

Förstärkt befintliga innehav

För Kinnevik innebär transaktionen "den första materiella realiseringen av värde" av de 20 miljarder kronor som har investerats i konsumentfokuserade digitala tjänsteföretag sedan 2007.

Kinnevik har under morgonen även passat på att släppa sin delårsrapport för årets tredje kvartal och investmentbolaget redovisar ett resultat på -5139 miljoner kronor under perioden, att jämföra med 8173 miljoner kronor föregående år.

Samtidigt minskade Kinneviks substansvärde med 6 procent till 82,1 miljarder kronor. Lägre värderingar på aktiemarknaden och negativa valutarörelser påverkade såväl noterade som onoterade innehav. Under kvartalet fokuserade Kinnevik även på att förstärka sina befintliga innehav för att rusta dem för turbulensen i världsekonomin och på kapitalmarknaderna.

– Nettoinvesteringarna uppgick till 375 miljoner kronor under det tredje kvartalet, och inkluderar investeringarna i Global Fashion Group och Quikr som meddelades redan under det andra kvartalet, säger Lorenzo Grabau.

Annons