Kinnevik och Rocket bildar ett globalt E-handelsbolag

Kinnevik meddelar idag att man tillsammans med Rocket Internet och övriga medinvesterare bildar ett globalt e-handelsbolag inom mode. Det nya bolaget Global Fashion Group, GFG, bildas genom sammanslagningen av de fem e-handelsföretagen Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora.

Det svenska Investmentbolaget Kinnevik har ingått ett avtal med Rocket Internet och övriga medinvesterare om att kombinera fem e-handelsföretag inom mode för att bilda en ny global e-handelskoncern, Global Fashion Group.

Avtalet går ut på att kombinera de fem e-handelsföretagen Dafiti (Latinamerika), Jabong (Indien), Lamoda (Ryssland & OSS), Namshi (Mellanöstern) och Zalora (Sydostasien & Australien). GFG kommer verka på fem kontinenter med fokus på tillväxtmarknader, omfattande 23 länder med en modemarknad på 330 miljarder euro och en befolkning på över 2,5 miljarder.

Annons

– GFG kommer att fokusera på att fånga den massiva tillväxten inom e-handel inom mode på tillväxtmarknader. Var och en av affärsenheterna kommer att kunna bygga vidare på den ursprungliga Rocketplattformen och fortsätta att utnyttja den kunskap och expertis som ansamlats över 23 länder. Jag ser fram emot att arbeta med våra grundare för att accelerera GFG:s tillväxtprofil och utveckling ytterligare, säger Oliver Samwer, en av grundarna och vd för Rocket.

Kinnevik största ägare

Den 30 juni 2014 hade GFG 4,6 miljoner aktiva kunder och över 7 000 anställda. Under de första sex månaderna av 2014 hade GFG:s webbplatser 353 miljoner unika besökare samtidigt som man mottog 8,4 miljoner orders och genererade 436 miljoner euro i bruttoförsäljningsvärde.

Helåret 2013 uppgick GFG:s intäkter enligt IFRS till 406 miljoner euro och i sammanslagningen värderades de fem företagen, enligt deras senaste kapitalanskaffningar, till 2,7 miljarder euro för den sammanslagna gruppen.

– Skapandet av GFG samlar fem kraftfulla digitala varumärken ledda av en unik grupp av mycket duktiga grundare och ledare. Genom att arbeta som en enhet kommer Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora bli ännu effektivare i att expandera sina ledande positioner på sina respektive marknader, säger Lorenzo Grabau, vd för Kinnevik.

I huvudsak kommer samtliga direkta och indirekta aktieägare i de fem befintliga e-handelsföretagen tillskjuta sina aktier till ett nybildat Luxemburgbaserat bolag. De tre största aktieägarna i GFG blir Kinnevik med 25,1 procent följt av Rocket Internet och Access Industries, med 23,5 procent respektive 7,4 procent ägarandel.



Källa: Press

Annons