Kravet på Bolagsverket: Inför digitala årsredovisningar

Bolagsverket ska införa en ny tjänst som gör det möjligt för företag att lämna in årsredovisningen digitalt.

Även om svenska myndigheter tar tid på sig för att gå över till att arbeta digitalt kunde Sverige nyligen kamma hem en smickrande tredjeplats i en rapport som mätte hur bra olika länder är på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Nu tas nya steg för att göra skäl för placeringen.

Sveriges regering har nämligen beslutat att Bolagsverket måste införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Meningen är att processen ska bli både enklare och billigare än den är i dag.

Annons

- I dag saknas möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. En digital inlämningstjänst skapar förutsättningar för färre felaktiga uppgiftsinlämningar och gör det både enklare och billigare för företagen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Goda resultat från andra länder

Från företagens sida kanske inlämningen av årsrapporterna är en litet besvär jämfört med att skriva ihop själva rapporten. Men enligt siffror från Tillväxtverket uppgår kostnaden för företagens årsredovisningar till ungefär 1,7 miljarder kronor per år, och regeringen menar att den summan hade blivit lägre om rapporteringen hade kunnat ske på nätet.

Ambitionen är att privatpersoner, myndigheter och företag i första hand ska välja att hantera årsredovisningar digitalt, och att modellen på längre sikt ska bli obligatorisk.

- I många länder har man bedrivit ett arbete med att digitalisera och standardisera företagens rapportering till myndigheter. Detta har minskat arbetet med såväl antal rapporteringar till myndigheter och banker och det administrativa arbetet för överföring av data, säger Mikael Damberg.

Det är ännu oklart när den nya tjänsten kan ligga uppe på Bolagsverkets sida, men i mars 2018 ska myndigheten slutredovisa för Näringsdepartementet hur den digitala tjänsten ska se ut.  

Annons