Lagerflytten stort förlusthål – Sportamore -20 miljoner

Problemen med det nya robotlagret fortsätter.

I somras kunde vi berätta att Sportamores omtalade lagerflytt, till ett robotlager i Eskilstuna, har påverkat företagets tillväxt negativt. Nu visar det sig att nedgången fortsätter ytterligare. Under tredje kvartalet 2017 redovisar e-handlaren nämligen ett förlustresultat efter skatt på minus 20,6 miljoner kronor.

“Har tyvärr inte varit problemfri”

Förra året visade siffrorna istället en vinst med drygt 28 miljoner kronor för samma period. Samtidigt sjönk nettoomsättningen under perioden från 160 till 151 miljoner. I rapporten, som släpptes nu under morgonen, berättar företaget själva att det är lagerflytten som är orsaken till den stora förlusten.

Annons

- Driftsättningen av den nya automationsanläggningen har tyvärr inte varit problemfri och uppstartsprocessen kom att försenas en dryg månad. I kombination med en forcerad fysisk varuflytt medförde detta att ca 35 procent av bolagets sortiment under augusti inte var tillgängligt för försäljning på siten, kommenterar Sportamores vd Johan Ryding i rapporten.

Gick miste om försäljning för 35 miljoner

Konsekvensen ska ha blivit en lägre konverteringsgrad, vilket ska ha fått bolaget att se över investeringsnivåerna i sin online-marknadsföring, vilket i sin tur resulterat i en sämre försäljningsutveckling under perioden. Totalt ska effekten ha gett 1,4 miljoner färre besökare och 35 miljoner mindre i försäljning, enligt företagets egna uppskattningar.

Samtidigt bedömer man dock att utleveranskapaciteten ska ha dubblerats samt att inlagringstakten ska ha tredubblats i och med det nya lagret. Under året ska lagerflytten ha kostat Sportamore 12,6 miljoner kronor i ackumulerade direkta kostnader.

Annons