Marknadsplatser om nätkonsumenterna får välja

Kunderna dras till onlinevaruhus.

Fraktbolaget UPS har frågat ut 6 400 europeiska nätkonsumenter om deras shoppingvanor. En tydlig trend, som flera andra rapporter även pekar på, är att e-handeln blir allt mer gränslös. 71 procent av de tillfrågade handlade från andra länder än sitt hemland.

- Internet har gjort shopping globalt på riktigt, vilket gör det möjligt för återförsäljare att marknadsföra och sälja sina produkter till kunder över hela världen. Vår undersökning visar att nästan tre fjärdedelar av européerna som handlar på nätet handlar utanför landets gränser, så möjligheten är stor för både små och stora återförsäljare som vill få sin verksamhet att växa, säger Lotta Söderström, nordisk marknadschef för UPS.

Annons

Saker som de gränshandlade konsumenterna oroar sig över mest är bland annat betalningssäkerheten, tullar och avgifter samt att de gärna vill ha tydliga returregler.

Bättre priser och utbud

UPS studie som går under namnet “Pulse of the Online Shopper” visade även på att marknadsplatser är mycket populärt bland konsumenterna. Nästan alla av de tillfrågade nätkonsumenterna (96 procent) sade sig köpa varor via så kallade onlienvaruhus, det vill säga marknadsplatser med tredjepartssäljare.

- De som handlar på nätet är mer mobila, globala och lockas till onlinevaruhus, sammanfattar UPS sin undersökning.

Det som lockar med marknadsplatser ska framför allt vara priserna, men ett större utbud sägs även vara en bidragande faktor.

Annons