Mat på nätet väntas växa med 1,6 miljarder under 2016

Livsmedelshandeln på nätet fick sitt stora genombrott under 2015 och i år väntas försäljningen öka ytterligare när allt fler etablerade aktörer går in på marknaden.

Livsamedelsförsäljningen online ökade med 40 procent under 2015 jämfört med föregående år. En kurva som kommer att fortsätta uppåt enligt rapporten Digital mathandel 2016, som publiceras av Svensk Digital Handel.

Prognosen är att försäljningen på nätet kommer att öka med 38 procent under 2016, vilket skulle innebära en omsättning på 5,7 miljarder kronor. Det innebär samtidigt att mat på nätet kommer att ha fördubblat sin omsättning på två år.

Annons
Annons

– Nätet ändrar inte bara på vårt konsumtionsbeteende utan också på våra liv. När vi slipper lägga tid på att bära hem tunga kassar från affären, får vi mycket tid över till annat, säger Jonas Ogvall, VD på Svensk Digital Handel.

1,4 procent av den totala försäljningen

Enligt en undersökning från Accenture handlade en tredjedel, 32 procent, av svenskarna matvaror på nätet under förra året. Svensk Digital Handels siffror är dock något blygsammare och enligt deras beräkningar köpte var femte konsument livsmedel online under 2015.

Men trots att handeln ökar, finns det mer att ta av. Den digitala mathandeln står för drygt 1,4 procent av livsmedelshandelns totala försäljning och med allt fler aktörer på marknaden, i synnerhet de etablerade kedjorna, kommer fler konsumenter titta på möjligheten att handla på nätet.

Samtidigt säger drygt 10 procent av de som inte handlat mat på nätet att de kommer att göra det under det kommande året, och en av fyra som i dag handlar mat på nätet, uppger att de kommer att öka sin konsumtion.

– E-handel håller för många konsumenter på att bli rutin. Särskilt de yngre generationerna är vana vid att handla på nätet. När de nu börjar få barn utgör de en växande kundbas som hellre gör något annat med sin tid och energi än att handla mat i fysiska butiker, säger Jonas Ogvall.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!