Ministrarna: E-handeln har en viktig roll i utvecklingen

Nätapoteken spelar en viktig roll på landsbygden, anser Gabriel Wikström och Mikael Damberg.

- Alla som bor i Sverige ska kunna lita på att apoteken kan leverera den medicin de behöver, även de som bor på landsbygden. I dag utgår ett särskilt stöd från staten för glesbygdsapotek. Apoteksombuden spelar också en viktig roll men även utvecklingen av e-handel. Det är av stor vikt att hitta en hållbar modell för att säkerställa tillgången till läkemedel även på landsbygden.

Det kungör folkhälsominister Gabriel Wikström och näringsminister Mikael Damberg i en gemensam skrivelse, som även publicerats som debattartikel på Dagens Nyheters debattsida.

Annons

Nätapoteksmarknaden ökade med 70%

Utspelet är ett i raden efter att den omfattande apoteksutredningen nyligen presenterade sitt betänkande kring apoteksavregleringen, som inleddes av den första Alliansregeringen redan 2009. 

Utredningen presenterade en rad förslag på åtgärder och slog bland annat fast att apotekshandeln på nätet hade ökat med hela 70 procent, sedan den möjligheten tillkom.

Ska expedieras inom 24 timmar 

Ett förslag i utredningen var exempelvis att beställda läkemedel till privatpersoner ska expedieras inom 24 timmar så att konsumentens rätt att få sina mediciner i rimlig tid förstärks.

Ministrarna konstaterar också att marknaden idag präglas av “stenhård konkurrens” och bedömer att det därför är viktigt att behålla det statliga ägandet i Apoteket AB.

Annons