Morgontidig distribution inget för Postnord

Utvärderingen av PostNords och Tidningstjänsts test av att dela ut post och morgontidningar samtidigt gav inte det resultat man hoppats på.

I våras meddelade PostNord att man tillsammans med Tidningstjänst skulle testa möjligheterna med att samordna post- och tidningsutdelningen i Skellefteå. Testet genomfördes i maj och innebar att 4 600 hushåll i Skellefteå fick sin post samtidigt som morgontidningen.

Men, när PostNord nu utvärderat försöket står det klart att resultatet inte blev vad man hoppats på. Förutom att distributionstiden ökade med 7,5 procent för brev och tidningar blev den totala färdsträckan fem procent längre. Dessutom krävde samdistributionen fler fordon.

Annons

– Resultatet visar att kvaliteten varit hög och kundsynpunkterna få. Tyvärr är slutsatsen att samdistributionen av post och tidningar vare sig blir kostnads- eller miljöeffektivt ens under de gynnsamma förhållanden som rått under testperioden, säger Anders Holm, chef PostNord Sverige.

"Omfattande ekonomiska konsekvenser"

PostNord brottas just nu med de ekonomiska och servicemässiga utmaningar som följer av digitaliseringen och de fallande brevvolymerna. Men att samordna post- och tidningsutdelning verkar inte vara en lösning för framtiden.

– För att säkerställa en fortsatt god postservice i hela Sverige krävs kontinuerlig utveckling av vår produktion och distribution som omöjliggörs om morgondistribution av tidningar skulle styra postdistributionen. Detta skulle leda till omfattande ekonomiska konsekvenser för att fullgöra den samhällsomfattande posttjänsten, säger Anders Holm.

Annons