Valutakrisen: ”Nettoeffekten för handeln är tyvärr dålig”

Svensk Handels chefsekonom varnar för följderna av den svaga valutan.

Det är inte bara svenskarnas utlandssemestrar som påverkas av den svaga svenska kronan, som allt mer verkar etsa sig fast på historiskt sett låga nivåer. Valutans värde påverkar förstås även den svenska handeln, som riskerar att få stora problem om inte läget förändras.

Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson menar att den svenska kronan har varit svag i flera år, och att den huvudsakliga anledningen till det är att Riksbanken för några år sedan valde att sänka räntan till negativa nivåer.

Annons

- Nu är valutan rekordsvag. Man får egentligen gå tillbaka till långt före finanskrisen för att hitta en motsvarande nivå för kronan gentemot dollarn till exempel, säger han till Ehandel.se.

I förra veckan kom ett nytt chockbesked vad gäller den svaga svenska kronan. Enligt flera medier har den inte varit så låg mot euron på 17 år.

"Lönsamheten trycks ner"

Johan Davidson hänvisar till "minusräntepolitiken", som han menar är anmärkningsvärd med tanke på att vi samtidigt befinner oss i en global högkonjunktur. Och att läget påverkar sällanköpshandeln och därmed e-handeln negativt, råder det inga tvivel om.

- När kronan är svag blir det dyrare att importera och eftersom det är väldigt svårt att höja priserna ut mot konsumenterna blir det som istället händer att lönsamheten trycks ner.

Höjer man som handlare konsumentpriserna för att täcka upp för den dyrare importen är risken enligt Johan Davidson stor att kunderna istället vänder sig till andra länder för att handla.

- Konkurrensen är stenhård och det är en global marknad, konstaterar han.

Men blir det inte lika dyrt för dem att handla från till exempel Tyskland eller Danmark med tanke på just den svaga kronan?

- Jo, men i de fallen är det inte andra högkostnadsländer man går till, utan snarare Kina eller att man beställer från Amazon. Det kan vara ett alternativ trots en svag krona, och det är väldigt svårt för svenska handlare att skydda sig mot. Det råder dessutom en hård konkurrens även inom Sverige.

Annons

Inget direkt ljus i sikte

Men är inte en svag krona bra för exporten då? Jo, så kan det vara. Men enligt Johan Davidson kompliceras situationen av att en del av de varor Sverige exporterar först kräver att man importerar varor för att kunna tillverka det som sedan ska säljas till andra länder.

- Delar av partihandeln har gynnats av den svaga valutan men när man tittar på nettoeffekten för hela handeln så kan vi tyvärr konstatera att den är dålig.

Johan Davidson vill inte recensera Riksbankens beslut att hålla räntan på en minusnivå, utöver att den nuvarande situationen inte är bra ur handelns synpunkt. Och tyvärr finns det inga garantier för att den svenska kronan kommer att lyfta inom någon snar framtid.

- Om man fortsätter med nuvarande räntestrategi så finns det egentligen ingen anledning att tro att valutan skulle stärkas. Det finns väldigt lite som pekar på det.

Annons