Ny lag ska förbjuda e-handeln med alkohol

Redan nästa år kan distanshandel med alkohol vara förbjudet.

Trots att distanshandeln bara står för en procent av all alkoholkonsumtion vill regeringen se ett förbud. Anledningen till lagförslaget är att Socialdepartementet säger sig vilja bevara Systembolagets monopol, främja folkhälsan samt skapa tydligare regler för hur alkohol får föras in i landet.

Lagförslaget, som fått namnet “Reglering av distanshandel med alkoholdrycker”, vill ändra reglerna så att kunden måste stå för transporten av alkoholen själv. Det innebär att de e-handlare som i dag säljer till exempel vin från utlandet till svenska konsumenter med hemleverans skulle få sin affärsmodell förstörd. 

Annons

- Det införs med andra ord ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Transportören ska i förhållande till den som har sålt alkoholdryckerna vara oberoende och får inte på uppdrag av säljaren transportera dryckerna till den som förvärvat dessa, skriver Socialdepartementet i sin promemoria.

Vill se restriktiv alkoholpolitik

Enligt Socialdepartementet ger Systembolagets ensamrätt en viktig roll för statens folkhälsoarbete, och genom att begränsa tillgången på alkohol är förhoppningen att svenskarna ska dricka mindre.

- Ett av de främsta och mest grundläggande instrumenten för att åstadkomma en minskad alkoholkonsumtion är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet.

På flera ställen i förslaget tas det upp att Sverige måste hålla en konsekvent linje för att inte landets alkoholpolitik ska ifrågasättas av EU.

- Om det skapas större utrymme för privata vinstintressen på detaljhandelsmarknaden kan den svenska politiken framstå som mindre systematisk och sammanhängande.

Kritiken: "Bidrar till illegal försäljning"

Socialdepartementets skrivelse har varit ute på remiss hos ett antal instanser som fått tycka till om den föreslagna lagändringen. Ehandel.se har begärt ut de remissvar som kommit in. Enligt de uppgifter vi har fått har 75 aktörer - däribland kommuner, domstolar, myndigheter och branschorganisationer - skickat in remissvar om förslaget. Av dem är det ett 30-tal som anser att förslaget är bra, eller åtminstone inte har några invändningar, och omkring 20 som av olika anledningar avstyrker förslaget. Övriga har antingen valt att inte lämna några synpunkter, eller att bara kommentera utvalda delar ur förslaget.

De som är emot förslaget tar upp flera anledningar. Bland annat heter det att man saknar en EU-rättslig analys, att det inte finns några belägg för att ett förbud skulle göra någon skillnad för folkhälsan samt att lagen skulle drabba företagare och eventuellt bidra till mer illegal försäljning. Bland de som är negativa till lagförslaget finns framför allt branschföreträdare, men också till exempel Advokatsamfundet samt kommuner och myndigheter. 

Enligt promemorian från socialdepartementet ska den nya lagen gälla från och med 1 januari 2018.

Annons

Ehandel.se har sökt Sveriges folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

LÄS ÄVEN:
Spritförbud på nätet sågas av Folkhälsomyndigheten
Nätvinhandlarna om dråpslaget: "Det finns ingen rättslig grund"

Annons