Ny prognos: 10% av handeln kan ske från utlandet år 2025

Om sju år väntas 3-10 procent av all detaljhandel utgöras av e-handel från utlandet.

Efter USA, Tyskland och Storbritannien, har de svenska e-handelskonsumenterna även hittat till Kina, varifrån allt mer handlas hem. Och den ökande e-handeln från utlandet ser knappast ut att vara någon tillfällig trend. Enligt rapporten “E-handel över landsgränserna - hot eller möjlighet?” från Handelsanställdas förbund beräknas nämligen e-handeln från utlandet att öka från dagens 10-12 miljarder per år till mellan 30 och 90 miljarder per år till år 2025.

E-handeln från andra länder kommer då att motsvara 3-10 procent av Sveriges totala detaljhandel, enligt Handels, som därmed drar slutsatsen att svensk handel inte behöver oroa sig alltför mycket för hotet från utlandet.

Annons

- Svenskars e-handelskonsumtion från utlandet kan förväntas fortsätta öka, men i den här rapporten visar vi att oron för att den utländska e-handeln kommer att slå ut den svenska handelssektorn kan visa sig vara överdriven, skriver rapportförfattarna.

"Behöver tänka i nya banor"

Handels ser dock också stora möjligheter för svenska företag att att nå ut med sina varor i andra länder, och särskilt positivt ser det ut för butiker som ser till att ligga i framkant av utvecklingen.

Rapporten rekommenderar bland annat “att erbjuda konsumenterna service både på nätet och i fysisk butik” och “bättre integration mellan olika försäljningskanaler anpassade efter kunders behov”.

- Svenska företag behöver våga tänka i nya banor och hitta nya sätt att skapa mervärde åt kunderna. De behöver bland annat profilera sig tydligare, dra nytta av kundkännedomen för att skapa lojala kunder, utveckla sin logistik och hitta nischer som skiljer dem från mängden. Priset är inte det enda konkurrensmedlet.

Handels rapport bygger bland annat på statistik från PostNord, DIBS och HUI Research samt på internationell forskning. 

Annons