Brexit: ”Nytt avtal kommer att vara ett hinder för e-handeln”

Bring Mail Nordics VD Esa Tielinen förutspår följderna av Storbritanniens utträde ur EU.

Efter att Storbritanniens medborgare fått säga sitt om saken står det klart att landet kommer att lämna EU. Exakt hur och när detta kommer att ske är dock ännu oklart och hur handelsavtalen mellan Storbritannien och EU ska se ut framöver återstår att se.

Tidigare i veckan kommenterade Svensk Digital Handels VD Jonas Ogvall situationen i en artikel på Ehandel.se. Han menar att osäkerheten som råder nu är negativ framför allt för e-handlare som funderat på att etablera sig i Storbritannien, och tog upp Norge som ett skräckexempel på hur handeln med Storbritannien kan komma att se ut framöver.

Annons

Tull och returer väntas bli dyrare

Uttalandet har fått Esa Tielinen, VD på Bring Mail Nordic, att reagera.

- Norge ligger ju mig av olika skäl nära hjärtat och jag ser inte Norge som ett skräckscenario trots förekomsten av vissa handelshinder, främst kanske av fiskal karaktär. Norge är trots allt Sveriges största exportmarknad och även bland de främsta och närmsta sådana för e-handlare, säger han.

Esa Tielinen tar upp att Norge tillsammans med EU, Island och Liechtenstein ingår i EES, som är ett frihandelsavtal mellan de deltagande länderna. Avtalet ger Norge tillträde till EU:s inre marknad vad gäller den fria rörligheten av bland annat varor och tjänster. Detta kostar enligt Esa Tielinen Norge flera miljarder i EU-bidrag varje år.

- Det är då inte otänkbart att UK har ambitioner om att få till ett liknande avtal med EU, möjligen då undantaget för fri rörlighet för personer vilket verkar ha varit en betydande faktor i debatten kring Brexit, tror han.

Den fria rörligheten för varor gäller dock bara för varor med ursprung inom EES.

- Dilemmat i sammanhanget är ju att de flesta varorna inte har sitt ursprung inom EU(EES) vilket gör att varor som är införtullade inom EU:s tullområde måste tullas in en gång till med en möjlig eller till och med sannolik merkostnad som följd. Hantering av returer blir även det avsevärt mer kostsamt, förutspår Esa Tielinen.

Amazon UK lämnar UK?

Esa Tielinen betonar att varken han eller någon annan vet hur ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien kan komma att se ut, men någon form av förändringar är att vänta.

Det är till exempel inte omöjligt att aktörer som Amazon UK och Ebay UK kan komma att lämna Storbritannien för något land inom EU, enligt Esa Tielinen, något som det spekulerats i även på andra håll. Han nämner även att det i dagsläget finns en del utomeuropeiska företag som använder Storbritannien som inkörsport till EU, vilket innebär att varorna tullas där innan de skickas till andra EU-länder.

Annons

- I praktiken betyder det att Storbritannien får moms-intäkterna även om varans slutdestination är ett annat EU land. I fall UK:s framtida handelsavtal är lika med EES eller motsvarande lär landet gå miste om dessa skatteintäkter som inte är obetydliga. Oavsett vilket avtal Storbritannien än kommer att få till med övriga EU är det högst sannolikt att det kommer att utgöra ett hinder för e-handeln till som väl från Storbritannien.

Annons