Överdragsjätten Bemz omsatte nära 63 miljoner

Resan mot lönsam tillväxt har inletts.

Under förra året så rekryterade e-handelsföretaget Bemz en ny vd i Niklas Jarl, som tidigare grundat och drivit nätbutiken Lekmer. Han berättade tidigare i år att fokuset sedan han tog över har legat på att ställa om till lönsam tillväxt, något som väntas ske under detta år.

LÄS ÄVEN: "Fokus har legat på att ställa om till lönsam tillväxt"

Annons

Nu är dock siffrorna inne för fjolåret och företaget kan visa upp en omsättning på 62,9 miljoner kronor för 2017. Det betyder att Bemz återigen visar tillväxt. Omsättningen sjönk nämligen mellan 2015 och 2016, och gick då från en årsomsättning på cirka 59 till 53 miljoner.

Ökad produktion och snabbare leverans

2017 års resultat landar samtidigt på minus 7 miljoner kronor, vilket återigen är en förbättring mot året innan då bolaget hade ett minusresultat på 12 miljoner.

- Året har präglats av stora förändringar för att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Förbättringsarbetet under året innefattar bland annat en ny marknadsföringsstrategi, med större investeringar i digital marknadsföring till en lägre kundanskaffningskostnad. Företaget har även tecknat ett nytt fullserviceavtal för inköp, logistik och produktion, med syftet att öka produktionskapaciteten och korta ned leveranstiden till slutkund.

- Bolaget har även lanserat ett instegssortiment för att attrahera en bredare målgrupp och intensifierat arbetet med produktutveckling inom befintliga och nya vertikaler, som kommer att lanseras under 2018, skriver Bemz i sin årsredovisning.

"Avvecklat logistikcentret i Litauen"

Under 2018 har arbetet med att effektivisera verksamheten fortsatt och företaget har inte bara jobbat med den svenska verksamheten, utan även med produktionen av företagets produkter.

- I december tecknades ett nytt fullserviceavtal för inköp, logistik och produktion och detta samarbete har implementerats under april månad 2018. I samband med detta har verksamheten i det egna logistikcentret i Litauen avvecklats och ansvaret för inköp och produktionsplanering flyttats till extern part, vilket inneburit personalreduceringar både i Litauen och i Sverige, konstaterar Bemz gällande 2018.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!