PostNord E-handelssatsar – integrerar Mail och Logistik

PostNord ökar takten i sitt omställningsarbete och sin satsning på e-handeln. Koncernens strategi vidareutvecklas och en ny organisation införs med landsenheter och affärsområden. Det ska ge en mer integrerad koncern med helhetslösningar inom bland annat logistik och e-handel.

Brevdistributionen minskar och på fem år har PostNords brevvolymer minskat med cirka en fjärdedel. Samtidigt utvecklas e-handeln mycket starkt, under 2013 med tvåsiffriga tillväxttal i Norden. Likaså ökar efterfrågan på nordiska logistiktjänster.

– Vi har de senaste åren kraftigt minskat våra kostnader och stärkt vår position i Norden, men mycket arbete återstår. Takten i genomförandet av effektiviseringar och tjänsteutveckling måste öka genomgående i hela koncernen, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef för PostNord.

Annons

Därför genomför PostNord nu en rad strukturella förändringar. Det kommer även att formas en koncernstrategisk enhet för e-handel med ansvar för marknads- och tjänsteutveckling inom respektive område i Norden.

– De initiativ vi nu tar innebär att vi kommer att kunna erbjuda nordiska helhetslösningar inom Mail & Communication, logistik och e-handel, vilket skapar bättre förutsättningar för att stärka våra kunders affärer. Det i kombination med att vi samtidigt integrerar produktionsverksamheterna inom Mail och Logistik, möjliggör ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet för PostNord, säger Håkan Ericsson.

Ska vara förstahandsvalet

Redan i höstas flaggade Postord för en satsning på e-handeln och samlade sitt nordiska logistikerbjudande under ett nytt varumärke, PostNord Logistics. Nu fortsätter alltså den satsningen.

I den vidareutvecklade koncernstrategin kommer PostNord att öka sitt fokus på e-handeln och man ska också utveckla attraktiva och lönsamma lösningar inom servicelogistik. Det innebär bland annat att koncernen ska driva utvecklingen av innovativa lösningar på den nordiska marknaden när det gäller leveranser av fysiska försändelser.

– Vi ska vara förstahandsvalet för både företag och privatpersoner på den nordiska e-handelsmarknaden. PostNord ska bidra till att driva företags tillväxt och konkurrenskraft och vara det självklara valet för både avsändare och mottagare av e-handelsförsändelser även i framtiden, säger Håkan Ericsson.

Som en del av förändringarna implementeras även en ny varumärkesstruktur som ger koncernen en tydligare och enhetligare profil. Koncernens varumärke PostNord ges större utrymme i förening med befintliga kommersiella varumärken. Den nya organisationen införs från den 1 april 2014.

Källa: Press

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!