PostNord minskade förlusten rejält när e-handeln ökade

B2C-volymerna inom e-handeln ökade med 19 procent.

De ständigt ökande e-handelsvolymerna kan bli det som räddar PostNord när brevmängderna sjunker. Under 2017 var historierna om postföretagets omfattande förluster och strategier för att få rätsida på resultatet en ständigt pågående följetong. 

Och nu tycks skutan vara på rätt väg. Under 2017 lyckades PostNord nämligen minska förlusten rejält. Från att ha gått en hel miljard back under 2016, varav björnparten uppstod i fjärde kvartalet, landar postföretaget på minus 124 miljoner för 2017.

Annons

LÄS ÄVEN: Krisen är ett faktum: PostNord gör megaförlust på 1 miljard

Minusresultatet har alltså krympt till bara drygt en tiondel av den forna förlusten. Och i fjärde kvartalet, som under 2016 alltså var en ekonomisk katastrof för PostNord, gick man nu till och med plus. Närmare bestämt 272 miljoner plus.

Att förbättringarna i ekonomin beror på besparingar är uppenbart. Nettoomsättningen har nämligen inte ökat, utan tvärt om minskat något. Från att ha haft en omsättning på 38,4 miljarder under förluståret 2016, kammade PostNord under 2017 in en något mindre summa och stannade på drygt 37 miljarder.

"Största omställningen någonsin"

Som vi vet är det framförallt den danska verksamheten som har blött pengar, något man nu till stor del fått rätsida på genom diverse uppsägningar.

- PostNord Danmark möter de långtgående effekterna av digitaliseringen med den kanske största omställning som någonsin gjorts. Koncernens justerade rörelseresultat uppgick till 272 (242) MSEK för kvartalet och för helåret till 338 (500) MSEK. De jämförelsestörande posterna uppgick till (–1 254) MSEK för kvartalet och till –462 (–1 583) MSEK för helåret och avser för 2017 i sin helhet kostnader relaterade till avveckling av anställda med så kallade särskilda villkor i den danska verksamheten, sammanfattar PostNords koncernchef och vd Håkan Eriksson i en kommentar till rapporten. 

Totalt så har de traditionella brevvolymerna minskat med totalt 9 procent inom PostNord. Mer specificerat innebär detta att breven minskat med 7 procent i Sverige och med hela 18 procent i Danmark.

Samtidigt konstaterar han att något som garanterat inte minskar är de paketvolymer som e-handeln alltjämt genererar. 

- E-handelns accelererande tillväxt innebar volymrekord i fjärde kvartalet och för helåret 2017. Samtidigt fortsätter digitaliseringen att påverka brevvolymerna negativt. PostNord har en tydlig strategi för att möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar, skriver företagets koncernchef och vd Håkan Ericsson i en kommentar till rapporten.

Annons

B2C ökade med 14 procent i Q4

Bland annat konstaterar han att tillväxten för e-handelsdriven logistik, är “mycket stark”. De e-handelsrelaterade B2C-volymerna ska under helåret 2017 ha ökat med 19 procent och under fjärde kvartalet ska samma volymandel ha ökat med 14 procent.

Håkan Ericsson nämner också det för PostNords del mycket välkomna beskedet som kom i oktober, om att företagets ägare, alltså den svenska och den danska staten, kom överens om att hjälpa till att finansiera omställningen på den danska sidan. Dessutom har den nya postlagen, som började gälla vid årsskiftet, gett företaget bättre villkor när det gäller bland annat hur snabbt posten måste delas ut. 

- Dessa beslut var mycket viktiga för att PostNord skall kunna uppfylla samhällsuppdragen under rimliga ekonomiska villkor, sammanfattar Ericsson. 

Annons