PostNords logistikdel växer tack vare E-handeln

Postnord redovisar en vinst före skatt på 308 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Lönsamheten är dock fortsatt otillfredsställande och koncernen drar nu igång ett besparingsprogram som ska minska antalet anställda med mer än 700. Minskade brevvolymer anges som det stora problemet medan e-handeln ger logistikverksamheten ett lyft.

PostNord har släppt sin delårsrapport för årets tredje kvartal och kan under perioden redovisa en vinst före skatt på 308 miljoner kronor. Något som kan jämföras med 179 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Även omsättningen, som landade på 9,5 miljarder kronor, var något högre än för ett år sedan då den var 9,3 miljarder kronor. Nivån på lönsamheten är dock fortsatt otillfredsställande och som tidigare kommunicerats är ytterligare omstruktureringsåtgärder nödvändiga.

Annons

– Postnord ser en positiv tillväxt inom e-handel, men brevvolymerna fortsätter nedåt och på logistikmarknaden är konkurrensen hård. Ett förstärkt besparingsprogram som ger cirka 500 miljoner kronor i årlig besparing har inletts, vilket kommer att minska antalet anställda med 700-800 personer inom administration och övriga supportfunktioner, skriver vd Håkan Ericsson i rapporten.

Förändrar bolaget

Det nya besparingsprogrammet, som ska genomföras från och med fjärde kvartalet 2014, berör främst verksamheten i Danmark. Koncernen kommer även att jobba med identifiera ytterligare åtgärdsprogram för att stärka sin konkurrenskraft. Det stora grundproblemet för Postnord är att vi skickar allt färre brev i Sverige och Danmark.

– Brevmarknaden viker och den kommer fortsätta att vika och även vika kraftigare än vad den gör nu. I Danmark har brevmarknaden vikit med över 10 procent per år under de sista åren och i Sverige ligger nedgången mellan 3-6 procent och den kommer att tillta, säger Håkan Ericsson.

Däremot växer logistikverksamheten som en följd av den kraftigt ökande e-handeln.

– Man kan säga att vi förändrar bolaget. Vi blir mer ett komplett logistik- och brevbolag i stället för ett brevbolag med logistik, säger Håkan Ericsson.


Källa: Press, DI

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!