”Prismatchning” innebar presentkort – nu fälls Komplett

Lovade marknadens lägsta pris.

"Vår ambition är att alltid vara billigast i Sverige, och du ska vara säker på att när du handlar hos oss får du mark­­nadens bästa pris. Kortfattat innebär detta att om du hittar samma produkt billigare i en annan butik (i svenska butiker eller nätbutiker) täcker vi mellanskillnaden".

Otydligt att det var presenkort som erbjöds

Det informationen ska ha mött personer som klickat sig vidare från kampanjer med "prismatchning" hos nätbutiken Komplett.se. På produktsidan ska företaget kort och gott ha uppgett att det erbjöd "prismatchning", men om man klickade sig vidare fanns det mer information att ta del av. Bland annat fick man veta att erbjudandet gällde i 60 dagar efter köp. Dessutom fick kunder som kunde visa upp att samma produkt fanns till ett lägre pris på en annan sida inte pengarna tillbaka, utan mellanskillnaden betalades ut i form av ett presentkort på Komplett med sex månaders giltighetstid.

Annons
Annons

Det sistnämnda väckte reaktioner hos en privatperson, som valde att anmäla upplägget till Reklamombudsmannen. Nu har Reklamombudsmannens opinionsnämnd (Ron) gått igenom ärendet.

- Enligt anmälaren är prismatchning ett fenomen som blir allt vanligare bland butiker och webbshoppar. Vid besök på Komplett.se informeras konsumenten om att köpet omfattas av prismatchning. Vad som däremot inte fram­går tydligt är att det som erbjuds är ett presentkort motsvarande mellanskillnaden. Konsumenten får alltså inte till­baka mellanskillnaden i pengar, återger Ron anmälarens synpunkter.

"Bör inte kunna likställas med pengar"

Enligt anmälaren är det vanligt bland andra aktörer att erbjuda konsumenten mellanskillnaden i pengar i de fall då "prismatchning" är aktuellt.

- Anmälaren anser att det är vilseledande att använda uttrycket prismatchning, då ett presentkort på mellanskillnaden inte bör anses vara förenligt med den förväntade innebörden av att matcha priset eller erbjuda marknadens bästa pris. Detta då ett presentkort inte bör kunna likställas med pengar i mot­svar­ande belopp. Att denna information dessutom inte framgår tydligt för konsumenten, som själv måste hitta länken på annonsörens startsida för att kunna tillgodose sig villkoren och den verkligen betydelsen av erbjud­andet, gör marknadsföringen än mer vilseledande.

Komplett, som sedan anmälan kom in har lagt till en länk till villkoren i ordet "prismatchning", menar å sin sida att alla villkor numera framgår tydligt om man som konsument bara klickar sig vidare till sidan som informerar om just villkor.

- På så vis är det enkelt för kunden att se de villkor som gäller. Vidare är det flera aktörer på marknaden som använder samma sorts budskap och tillhandahåller presentkort vid pris­match­ning. Det är normalt att ha särskilda villkor knutet till ett erbjudande och så länge annonsören är tydliga kring vad dessa villkor innebär så anser annonsören inte att budskapet är vilseledande, sammanfattar Ron Kompletts svar.

Fälls för vilseledande marknadsföring

Rekamombudsmannens Opinionsnämnd tycker dock att anmälan måste bedömas utifrån hur kampanjen var utformad vid det aktuella tillfället. Nämnden går på anmälarens linje och fäller Komplett för vilseledande marknadsföring. Ron menar att det i och för sig inte finns några exakta regler för hur begreppet prismatchning får användas, men håller med anmälaren om att gemene man förmodligen uppfattar det som att de ska få pengarna tillbaka.

- Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar termen som att annonsören betalar tillbaka mellan­skillnaden, om kon­sumenten hittar samma produkt till ett lägre pris i en annan svensk butik. Annonsören erbjuder dock här bara konsumenten ett present­kort på mellanskillnaden som gäller hos annonsören i sex månader. Reklamen är mot denna bakgrund vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!