Nya tobakslagen: Regeringen vill tillåta tobak i e-handeln

Men oppositionen kallar förslaget för "högst tveksamt".

Igår kunde vi berätta att vi granskat en ny lagrådsremiss som, om den resulterar i en ny lag, kan komma att slå hårt mot de e-handlare som säljer tobaksprodukter på nätet.

Flera e-handlare delade då med sig av sin oro för vad lagen skulle innebära om den blev verklighet. Trots att processen ännu är i ett tidigt skede, såg Snusbolaget.se så allvarligt på de potentiella konsekvenserna, att de bestämt sig för att starta kampanjen Rädda Snuset.

Annons

LÄS ÄVEN: Ny lag stoppar all tobak på nätet? 

Det som främst upprör e-handlarna är förslagen om att de ska tvingas att ansöka om tillstånd för att få fortsätta sälja tobaksprodukter, samt det befintliga marknadsföringsförbudet som kan komma att ersättas med ett exponeringsförbud. Något som dock ska tillämpas hårdare inom e-handeln än för tobakshandlare med fysiska butiker. 

Flera e-handlare menade till och med att förslaget skulle kunna leda till att de tvingas lägga ner sin verksamhet, då de befarade att den nya tobakslagen i princip skulle kunna komma att innebära ett förbud mot näthandel med tobaksprodukter.

"Webbutiker ska få ha prislistor"

Men regeringen menar att åtgärderna som presenterats i lagrådsremissen inte kommer att resultera i något allmänt förbud av tobak. Att ett exponeringsförbud är på gång bekräftas däremot. 

- Som marknadsföring av tobak räknas också att visa upp tobaksförpackningarna. Det finns dock vissa undantag från förbudet, till exempel är det tillåtet att marknadsföra tobak i medier som har grundlagsskydd och att exponera förpackningar i fysiska butiker. Nuvarande reglering vad gäller marknadsföring på Internet har dock uppfattats som otydlig. Förslagen i lagrådsremissen innebär därför att det förtydligas att det ska vara tillåtet med försäljning av tobak i butiker på Internet, men förbjudet att exponera tobaksförpackningar på bild. Webbutiker ska få ha varu- och prislistor, skriver Lina Glans, sakkunnig hos socialminister Annika Strandhäll.

"Billigare att hjälpa innan de blir sjuka"

Enligt regeringen så är instiftandet av en ny tobakslag i första hand en åtgärd som syftar till att stävja rökningen och de omfattande hälsorisker som denna ofta medför för rökarna.

- I grunden handlar det om att minska rökningen och de sjukdomar och ohälsa som rökningen resulterar i. Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar och vi vet att rökningen dödar. Den resulterar framförallt i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, men leder också till flera andra sjukdomar. Trots det röker fortfarande var fjärde gymnasieelev och tio procent av befolkningen som helhet. Vi står inför stora utmaningar i sjukvården, och om vi ska kunna möta dem behöver vi satsa mer på förebyggande insatser. Det är billigare att hjälpa människor innan de blir sjuka, skriver Lina Glans.

Tillstånd ska möjliggöra marknadsföring

När det gäller förslaget om att alla tobakshandlare ska bli tvungna att ansöka om ett särskilt tillstånd hos Folkhälsomyndigheten, så menar regeringen att den möjligheten finns redan idag. Den som har ett sådant får enligt nuvarande lagstiftning också lov att marknadsföra sina produkter.

Annons

- Det finns redan idag en möjlighet för webbutiker att ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. På så sätt omfattas hemsidan av yttrandefrihetsgrundlagen, vilket innebär att marknadsföringen är tillåten. Detta kommer att vara möjligt även fortsättningsvis. Det finns ett antal tobaksförsäljare som använder sig av detta redan idag.

Varför vill ni ha olika regler för e-handlare och tobaksförsäljare med fysiska butiker?

- En viktig anledning till att olika regler gäller för fysiska butiker och webbutiker är att Internet når en mycket större kundkrets och på så sätt lättare kan rikta sig mot yngre personer. Möjligheterna att leda in yngre till webbutiker för tobaksvaror via andra hemsidor, bloggar etcetera, är betydligt större än att leda in någon i en fysisk butik. 

Det argumentet är dock något som flera e-handlare bestridit, då de menar att de flesta nätbaserade tobakshandlare avkräver sina kunder någon form av legitimering för att de ska kunna handla i e-handeln. Därför menar de att e-handel i själva verket är ett betydligt säkrare sätt att sälja tobaksprodukter än exempelvis en lokal butik, som är beroende av att kassörskan efterfrågar legitimation av kunden. 

"Ytterst märkligt och högst tveksamt" 

Också inom oppositionen är man tveksam till lagrådsremissen.

En av dem är Lars Hjälmered, som är Moderaternas talesperson i näringslivspolitiska frågor. Han betonar att han själv inte läst remissen och att det faktiska lagförslaget kan komma att bli annorlunda än i sin nuvarande form, men säger att utifrån vad han har hört så är han inte imponerad.

- Av det jag har hört om förslaget hittills så låter det ytterst märkligt och högst tveksamt, ärligt talat. Det vi behöver göra generellt är ju att tala mer om e-handel och digitalisering snarare än att ha en diskussion om hur vi ska inskränka den typen av näringar, säger han till Ehandel.se och fortsätter:

- För mig är det här ett exempel på att politiken inte hänger med. Om vi tittar på e-handeln så går vi in i en ny värld. Vi handlar allt mer online, tittar mycket på prisjämförelser och många bryr sig inte om leverantörerna sitter i Skåne, Danmark, Tyskland eller Finland. Snarare tror jag att utvecklingen kommer att gå mer mot bättre hemleveranser, även i glesbygd. Det kommer på sikt att gynna alla. 

"Var finns logiken?"

Han lyfter även fram samma perspektiv som flera e-handlare påtalat - att ingen åtskillnad görs mellan cigaretter och andra tobaksprodukter.

- För mig är snuset en annan sak än rökningen. Det är ingen hälsoprodukt, men inte lika farligt som röktobak. Många går ju från rökning till snusning, vilket brukar ses som en hälsovinst. Så att försöka begränsa tillgängligheten på snus förstår jag inte alls varför man skulle vilja göra. Var finns logiken? säger Lars Hjälmered.

Ehandel.se har sökt Lina Glans med en följdfråga kring varför lagen inte gör skillnad på olika tobaksprodukter.

Annons