Spritförbud på nätet sågas av Folkhälsomyndigheten

Regeringen vill förbjuda alkoholförsäljning på nätet för att förbättra folkhälsan - men Folkhälsomyndigheten säger nej till förslaget.

I samband med att Ehandel.se i går avslöjade att en ny lag hotar att förbjuda distanshandel med alkohol, kunde vi också meddela att ett antal aktörer hade tillfrågats om att lämna sina synpunkter på lagförslaget.

Nätförsäljningen endast en procent

Distanshandeln med alkohol står enligt Socialdepartementet för endast en procent av den totala konsumtionen i Sverige. Trots det vill regeringen stoppa försäljningen med motiveringen att det behövs för folkhälsans skull. 

Annons

Därför är det kanske inte så uppseendeväckande att Folkhälsomyndigheten är en av de tillfrågade instanserna. Men myndigheten, med generaldirektör Johan Carlson i spetsen, ger hela utkastet bakläxa och väljer att avstyrka lagförslaget i promemorian.

- Det är myndighetens uppfattning att det inte är tillräckligt utrett om ett förbud mot distansförsäljning kommer att få en positiv effekt för folkhälsan, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Inget pekar på minskad konsumtion

Eftersom lagändringen egentligen bara gäller vem som står för transporten och vem som ska betala skatt, ser inte Folkhälsomyndigheten att det finns något som pekar på att alkoholkonsumtionen skulle minska. Dessutom har myndigheten svårt att se att en lagändring skulle vara förenlig med EU-lagen.

- Myndigheten vill därför uppmärksamma att det kan komma att krävas vidare utredning kring proportionaliteten av förslaget för att ett förbud mot distansförsäljning ska anses vara förenlig med EU-rätten.

Blir svårare och dyrare för tullen

Folkhälsomyndigheten konstaterar slutligen i sitt remissvar att det är oklart om en lagändring skulle innebära att svenska tonåringar får sämre tillgång till alkohol samt ifall konsumenterna verkligen kommer att betala in skatt på det sätt som har tänkts.

- Myndigheten saknar en problematisering av i vilken utsträckning privatpersoner kommer att erlägga alkoholskatt när det inte längre kommer att ombesörjas av säljaren. Det framstår också som att Tullverkets kontroller vid distansköp blir svårare att utföra och att det kommer att kräva mer resurser.

Ehandel.se har sedan i går morse sökt folkhälsominister Gabriel Wikström (S) för en kommentar om lagförslaget.

LÄS ÄVEN:
Spritförbudet: Minskad skatt ska tas igen hos Systemet
Vinhandlarna om dråpslaget: "Finns ingen rättslig grund"
Ny lag ska förbjuda e-handeln med alkohol

Annons

Annons