Topplista: Stockholmarna bäst i Sverige på att driva e-handel

Vi listar länen med flest butiker sett till antal invånare.

Vi har tidigare listat Sveriges län när det gäller antal butiker. Här gör vi om den listan och tar hänsyn till befolkningsmängd. Listan baseras på 5520 butiker som är klassade som primära e-handlare och där vi har information om företagens länsäte. Befolkningsstatistiken kommer från SCB.

  Län Butiker per 10 000 invånare
1 Stockholm 9.55
2 Skåne 8.17
3 Halland 8.02
4 Västra Götaland 7.48
5 Jönköping 6.66
6 Uppsala 5.65
7 Blekinge 5.36
8 Jämtland 5.36
9 Kronoberg 5.34
10 Västernorrland 5.25
11 Västmanland 5.19
12 Östergötland 4.91
13 Örebro 4.85
14 Kalmar 4.79
15 Västerbotten 4.63
16 Gävleborg 4.50
17 Värmland 4.44
18 Södermanland 4.41
19 Gotland 4.31
20 Dalarna 4.25
21 Norrbotten 4.07

Annons

Annons