Svensk Handel: ”Vi vill se mer EU-samarbete – inte mindre”

Uppmanar alla handlare att fundera på vilket Europa de vill se innan de går och röstar på söndag.

Det är bråda dagar för Mats Hedenström, som sedan snart fyra år tillbaka är näringspolitisk chef på Svensk Handel. På söndag är det dags att rösta till EU-parlamentet och därmed är det ett gyllene tillfälle för branschorganisationen att lyfta handelsfrågor som är aktuella i e-handelssammanhang.

De kan till exempel handla om digitalisering, konkurrenskraft och hållbarhet - områden som inte helt sällan går in i varandra. I en del fall handlar arbetet om att få de svenska politikerna att förstå att vissa frågor lämpligast avgörs på EU-nivå och inte på hemmaplan i Sverige.

Annons

Kemikalieskatten - "fullständigt vansinnig"

Ett exempel på det är kemikalieskatten, som Svensk Handel har riktat högljudd kritik mot. Eftersom lagen bara gäller svenska företag leder den enligt organisationen till en orättvis konkurrenssituation, som i förlängningen slår negativt mot svenska arbetstillfällen.

LÄS ÄVEN: Kemikalieskatten ska höjas - 6 miljarder i förlorad försäljning

- Den är fullständigt vansinnig, tycker vi. De svenska politikernas roll borde vara att stärka svensk konkurrenskraft och inte att driva jobben utomlands, säger Mats Hedenström till Ehandel.se.

Hade kemikalieskatten kunnat vara okej ifall den gällde hela EU?

- Ja, den här typen av regler behöver inte vara problematiska om vi gör det tillsammans. Men att ensidigt straffbeskatta svenska handlare riskerar att slå ut företag utan att för den sakens skull uppnå några miljöeffekter.

Sedan ett par år tillbaka har Svensk Handel ett kontor i Bryssel, vilket branschorganisationen enligt Mats Hedenström var först med inom Svenskt Näringsliv. Kontoret är tänkt att underlätta det arbete som organisationen gör för att påverka inom EU.

- Det är ovärderligt för det gör att vi alltid kan ligga steget före.

"Är stort fokus på EU:s skavanker"

Mats Hedenström tycker överlag att det finns en naiv svensk hållning kring vad EU är och hur mycket av det som gäller i Sverige som bestäms på europeisk nivå. Han uppskattar att 75 procent av alla lagar och regler som påverkar svenskarnas vardag är ett resultat av sådant som beslutats i EU.

Annons

- Ibland fokuserar man lite väl mycket på regler kring storleken på gurkor och tomater istället för att se kraften i det projekt som lyckats skapa fred på en kontinent som varit hårt präglat av krig. Det är stort fokus på EU:s skavanker och visst, allt med EU är inte perfekt. Men man borde bli bättre på att se möjligheterna, säger han, och tillägger att det finns tendenser från både öst och väst som tyder på en vilja att motarbeta frihandel mellan länder.

- Vi behöver gå i rakt motsatt riktning och använda den fulla kraften i EU-medlemsskapet. Vi vill se ett fördjupat EU-samarbete snarare än ett som blir mindre.

Vill inte blanda in EU i arbetsmarknaden

Mats Hedenström berättar att Svensk Handel just nu främst arbetar med fyra olika huvudområden; säkerhet för handelsföretagen och bekämpad brottslighet i handeln, situationen på arbetsmarknaden, digitalisering och miljö/hållbarhet. Samtliga områden utom det som rör arbetsmarknadsfrågor är sådana som Mats Hedenström tycker lämpar sig väl för europeiska samarbeten.

Vad gäller arbetsmarknaden understryker han att Svensk Handel står bakom den svenska modellen, där fackförbund och arbetsgivarorganisationer tillsammans förhandlar fram vilka regler som ska gälla.

- Att vi skulle ha en gemensam europeisk lönenivå, det tror jag inte på för fem öre.

"Konkurrensneutralitet är ledordet"

När det kommer till digitalisering så är handelsavtalen länder emellan en viktig del. Organisationen vill gärna se ett handelsavtal med USA - dock utan att göra avkall på unionens klimatmål - och en fortsatt handelsrelation med Storbritannien efter Brexit.

- Men inom de här frågorna är konkurrensneutralitet ledordet. Vi gillar konkurrens men det ska ske på lika villkor. Där kan EU bli en tuffare röst mot framför allt Kina, säger Mats Hedenström och kommer in på arbetet för att förändra systemet med de nuvarande postsubventionerna.

LÄS ÄVEN: Ödesdagen: Vill regeringen stoppa gratisposten från Kina?

Under vårt samtal återkommer Mats Hedenström flera gånger till att det vore på sin plats med lite mer ödmjukhet inför vad EU har åstadkommit och faktiskt har potential att åstadkomma framöver.

"En moralisk skyldighet att rösta"

Han uppmanar svenskarna att välja om de ser glaset som halvfullt eller halvtomt och lyfter frågan om vad som egentligen är alternativet till EU i den globala värld vi lever i.

- Det vore ju kul om vi kunde fira 25 år som medlemmar i EU med att slå fast att vi faktiskt är medlemmar. I min roll är det som jag ser det lika naturligt att besöka Bryssel som att besöka våra politiker i Stockholm.

Vad tycker du att Sveriges handlare ska ha med sig när det går och röstar på söndag?

- Framför allt vill jag uppmana alla att rösta. Det tänker i alla fall jag göra. Jag tycker att det är en moralisk skyldighet att göra det. Sedan skadar det ju inte ifall man frågar sig själv vilket Europa man vill se i framtiden, och röstar därefter.

Annons