Exklusivt: Svenska e-handlare smiter undan skatt i Norge

Svenska företag som expanderat till Norge uppges ha använt sig av ett otillåtet upplägg för att slippa betala skatt. Hittills har ett företag dömts att betala 16 miljoner i utebliven moms sedan fusket utretts av norsk domstol.

Många svenska e-handlare väljer efter en tid att utöka sin verksamhet genom en lansering i Norge. Men eftersom Norge inte är med i EU är det en väg förknippad med tull- och momsregler, som ibland kan uppfattas som svårbegripliga och byråkratiska.

Det här är historien om hur den svenska sajten Shopping4Net lanserades i Norge. Historien slutar med en dom i den norska motsvarigheten till svenska hovrätten, där bolaget bakom Shopping4Net, E-handelsexport i Skandinavien AB, dömdes att betala 16 miljoner norska kronor i utebliven moms till norska staten, eftersom sättet bolaget bedrivit sin gränsöverstridande verksamhet på inte hade gått till på rätt sätt.

Annons

- Jag är rätt säker på att det är något fler än ETT företag som har motsvarande upplägg, säger Esa Tielinen, VD på Bring Mail Nordic, som kan ses som den norska motsvarigheten till Posten.

Han tycker att det är bra att frågan kommer upp på bordet och menar att han alltid är noga med att informera sina kunder om vad som är rätt och fel när utländska företag vill expandera i Norge, oavsett om det i vissa fall kostar Bring en affär. 

"Kan inte välja när man är norsk"

Lite förenklat kan svenska företag som vill ha verksamhet i Norge antingen välja att skicka varor från Sverige direkt till norska konsumenter, eller att ha en norsk filial dit varorna skickas från Sverige innan de går vidare till de norska kunderna. Shopping4Net använde sig av båda två, vilket inte är tillåtet.

Det första alternativet innebär att den norske konsumenten får betala moms på alla försändelser där varan tillsammans med frakten överskrider 350 NOK (tidigare 200NOK). I det andra fallet betalar den norska filialen, det vill säga företaget, de avgifterna själv.

- Grundregeln handlar i huvudsak om ifall försäljning av varan sker i Norge eller till Norge. Har man till exempel en filial eller en norsk webbsida så sker försäljningen i Norge, oavsett om varan skickas från ett annat land. Sker försäljningen i Norge, betalar man moms. Svårare än så är det egentligen inte. Men man kan alltså inte välja när man är norsk och när man inte är det, vilket ju är ganska logiskt, säger Esa Tielinen, och fortsätter:

- En del innovativa entreprenörer utan varken filial eller bolag i Norge registrerar en .no-domän via en bulvan. Det kan vara lite farligt eftersom försäljningen fortfarande kan betraktas som att den äger rum i Norge.

Olika leveransupplägg för att undvika skatt

Enligt domen i norska tingsrätten som föll i mars förra året hade Shopping4Net agerat som en norsk aktör genom att ha en filial och en norsk hemsida, samtidigt som den tullfria gränsen utnyttjats på så sätt att varor till lägre belopp ofta skickats direkt från Sverige till den norske konsumenten. Domstolen noterade också att Shopping4Net utöver att ha haft olika leveransupplägg, även ska ha delat upp dyrare order i flera mindre leveranser för att ingen av dem skulle överstiga den tullfria summan. Allt för att undvika att betala skatt, enligt domstolen.

När Ehandel.se tar kontakt med Skatteetaten, norska motsvarigheten till Skatteverket, för att fråga hur vanligt det här upplägget kan tänkas vara får vi beskedet att ett svar kan dröja lite "eftersom det finns anledning att tro att Skatteetaten inte har exakta tal på detta".

Annons

- Men Skatteetaten bedriver informationsverksamhet i många kanaler, till exempel via vår hemsida, direkt vägledning till näringsidkare och genom våra handböcker. Där omfattas även frågor angående kostnader för införsel och om när en utländsk företagare kan anses bedriva skattepliktig verksamhet i Norge, säger Lars Jone Skimmeland, sektionschef på Skatteetaten.

Svaret förvånar inte Esa Tielinen på Bring.

- Av egen erfarenhet kan jag säga att det i praktiken är omöjligt att få ett kristallklart uttalande från en norsk skattemyndighetsmänniska. Vad vi gör på Bring är att vi avråder våra kunder från den här typen av upplägg. Vi har faktiskt avstått från vissa affärer, vi hjälper hellre kunder att göra rätt. För en liten summa i sammanhanget ordnar vi en filial, moms-nummer och tullkonto åt kunden.  

"Svårt fall men betydande belopp"     

Domen överklagades av E-handelsexport i Skandinavien AB, men den 27 mars i år slog den norska hovrätten fast att bolaget, som då ägde Shopping4Net och den norska filialen, var skyldiga att betala in 16 miljoner norska kronor plus ränta till norska staten. Hovrätten skrev i sin dom att det var ett svårt fall, men att rätten gjort en helhetsbedömning kring bolagets norska närvaro, de anpassningar som gjorts för att utnyttja systemet samt att beloppen varit betydande.

Ehandel.se har sökt Shopping4Nets VD Christer Johansson för en kommentar men inte fått något svar.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!