Svenska myndigheter sämst i Norden på digitalisering

Varannan svensk e-tjänst är dåligt anpassad till telefoner och surfplattor, enligt en ny rapport.

Trots påtryckningar från regeringen har svenska myndigheter visat sig ha svårt för att ställa om till att arbeta digitalt. Något som kan tyckas konstigt med tanke på att Sverige senast i somras fick en topplacering i en rapport om hur väl människor i olika länder använder sig av “digitaliseringens möjligheter”.

Nu kommer en ny rapport på området med lite dystrare besked för svensk del. Enligt en sammanställning från konsultbolaget Capgemini har digitaliseringen inom offentlig verksamhet i Sverige halkat efter den i de andra nordiska länderna.

Annons

- Årets rapport visar att offentlig sektor i Sverige, som var tidigt ute med sina e-tjänster, nu stagnerat inte bara jämfört med privata aktörer utan också jämfört med de ledande ländernas myndighetslösningar. Omedelbara åtgärder behövs om vi inte ska hamna ännu mer på efterkälken, säger Arne Kåhre, enhetschef offentlig sektor på Capgemini.

"Digitala kopior av pappersblanketter"

De andra länderna i Norden ska både ha varit bättre på att utveckla digitala tjänster och att få sina myndigheter att använda dem. 

- Dagens e-förvaltningstjänster är till stor del digitala kopior av motsvarande pappersblanketter och varannan svensk e-tjänst har fortsatt svag eller ingen anpassning till smarta telefoner och läsplattor. Medborgarnas användarupplevelser kommer att förbättras väsentligt när myndigheterna utgår från användarens förutsättningar och behov, samt vilken information som är relevant i varje ögonblick av den aktuella kundresan, säger Arne Kåhre.

Undersökningen har tittat på kriterierna användarvänlighet, transparens, möjlighet att använda offentliga e-tjänster från utlandet och förutsättningar från en säker e-tjänsteanvändning. Endast inom e-tjänster från utlandet presterade Sverige bättre än sina nordiska grannar.

Annons