Svenskarna mer negativa till reklam än någonsin förr

Enligt en ny undersökning är endast 18 procent av svenskarna positivt inställda till reklam.

En ny Novusundersökning som gjorts på uppdrag av intresseorgansiationen Sveriges Annonsörer visar att befolkningens motvilja mot reklam verkar ha nått nya rekordnivåer. Enligt undersökningen är endast 18 procent positivt inställda till reklam, vilket kan jämföras med 44 procent år 2005.

Samtidigt svarar 52 procent i den nya undersökningen att de är negativa till reklam. Allra mest negativa är män i åldern 30-49 år och människor som bor utanför städerna.

Annons

31 procent använder adblockers

Om det är någonstans svenskarna kan tänka sig reklam så är det på mässor och andra evenemang. 45 procent svarade i undersökningen att det var okej för deras del. Dessutom säger över 30 procent att de inte har något emot reklam på bio, i kundtidningar eller i butiker.

Då är det värre med digital reklam. 77 procent har svårt för reklam i mobilappar och 75 procent säger detsamma om Youtube-klipp. 31 procent av svenskarna säger sig använda adblockers.

- Reklamexponeringen, det vill säga ytorna där vi möter reklam på är idag fler än någonsin, vilket ställer ännu högre krav på den reklam som görs. Många förknippar reklam som något som tränger sig på och det är något som vi som bransch måste ta till oss, säger Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer.

Undersökningen som ligger bakom rapporten "Kluvna Känslor - allmänhetens inställning till reklam" bygger på intervjuer med drygt tusen personer i åldrarna 18-79 år.

Annons