Sverige i täten när e-handeln stöper om auktionsvärlden

En ny rapport beskriver Sverige som det land där konstauktionerna på nätet kommit allra längst.

Medan auktionsmaknaden minskade rejält i USA och Storbritannien under 2015 ska marknaden i Sverige istället ha visat upp en ökning på nära 45 procent. Detta enligt siffror från företaget Artprice, som återges i Svenska Dagbladet. Den globalt sett ovanliga utvecklingen ska bero bland annat på att Sverige hade ett svagt auktionsår 2014, men också på att Sverige kommit förhållandevis långt när det gäller att flytta ut auktionshandeln på nätet. 

"Kan vara utan verksamhet om ett par år"

I september släpper auktionssöksajten Barnebys “Barnebys Online Auction Report” som bland annat visar att Sverige är det land där den digitala utvecklingen på området kommit allra längst. 48 procent av svenskarna ska någon gång ha köpt en vara på en onlineauktion. Barnebys grundare och head of content Pontus Silfverstolpe tror att branschens utveckling mot e-handel kommer att märkas allt mer framöver, så Bukowski, som nyligen utsåg e-handelschefen Louise Arén till ny VD, verkar vara något på spåren.

Annons

- Från att ha varit en av världens mest konservativa branscher går utvecklingen nu oerhört snabbt. Många aktörer har lite eller ingen kunskap om hur man ska möta nästa generation auktionsanvändare. Klarar man inte att anpassa sig idag kan man vara utan verksamhet inom ett par år, säger han till SvD.

Billigare konst populär på nätet

Att auktionsbranschen blir allt mer e-handelsorienterad väntas också leda till en förändring i vilken slags konst som är lönsam att satsa på. Traditionellt sett har auktionshusens fokus legat på de dyraste objekten men nu sker ett skifte där billigare konstverk får en mer framstående position. 60 procent av konsten som köps eller säljs i Sverige kostar enligt SvD:s siffror under hundra euro.

- Svenskarna har en hög mognadsgrad både vad gäller att handla online och att handla på andrahandsmarknaden. I kombination med avsaknaden av de riktigt dyra internationella verken står volymsegmentet för en förhållandevis stor del av den svenska auktionsmarknaden, säger Pontus Silfverstolpe.

Annons