Värmland första landsting att erbjuda digital vård

Värmland har som första landsting slutit avtal med KRY.se

Det som började i våras som ett försök på vissa vårdcentraler blir nu ett pilotprojekt inom hela landstinget. Från och med idag, 7 november, kan värmlänningar som behöver komma i kontakt med en läkare välja att istället ha ett digitalt möte med en läkare. Projektet sker i samarbete med den digitala vårdaktören KRY.se och är det första i Sverige där KRY.se är inblandade. 

Ett av målen med projektet är att minska patienttrycket inom landstinget, som i dagsläget är högt. Enligt KRY.se är den genomsnittliga väntetiden för den som väljer att ha ett digitalt möte åtta minuter. 

Annons

Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg på landstinget i Värmland, tror att den nya möjligheten kommer att öka tillgängligheten inom vården.

- Det här är ett sätt att öka tillgänlgigheten för dem som söker sig till vården, säger hon.

Samma kostnad

Kostnaden för den som väljer ett digitalt möte med sin läkare kommer förbli densamma som för dem som träffar läkaren på plats på vårdcentralen. För vuxna över 20 år utan frikort kommer även de digitala besöken därmed att kosta 200 kronor, men Cecilia Karlsson tror att många kommer se fördelarna med de digitala besöken.

- En del tycker nog det är värt att betala bara för att slippa resa till vårdcentralen. Men det som är så bra med det här är att man kan välja själv.

Hur stor del av besöken som i framtiden kommer att utgöras av digitala besök vet man inte i nuläget, men potentialen tros vara stor. 

- Än så länge vågar vi inte säga hur stor del av besöken som kommer vara digitala, men tittar man på patienterna så kan man se att det finns ganska stor potential i det. Många föräldrar med barn är oroliga för sjukdomar som influensa och vattkoppor, exempelvis och då kan det vara bra att kunna få kontakt med en läkare utan att behöva lämna hemmet, säger Cecilia Karlsson.

Annons